Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2024

 

(předběžné výsledky)

Počet zahájených bytů v Libereckém kraji se v 1. čtvrtletí 2024 meziročně snížil o 12,7 %, dokončená výstavba vykázala přírůstek ve výši 5,8 %.

V 1. čtvrtletí 2024 byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 248 bytů, tj. ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 36 bytů a 12,7 % méně. Meziroční propad ovlivnily výsledky zahájených bytů v lednu (-87 bytů, -60,4 %). V únoru a březnu 2024 se jejich počet zvýšil (+18 bytů a +36,7 % v prvním případě, +33 bytů a +36,3 % ve druhém případě). Ve struktuře zahájených bytů z 64,1 % převažuje nová výstavba nad změnou již dokončených staveb (35,9 %).

V nových rodinných domech vznikne 93 bytů, tj. 37,5 % z celkového počtu bytů a meziročně o 47 bytů a 33,6 % méně. V nových bytových domech bude realizováno 66 bytů (26,6% podíl a meziroční nárůst o 4 byty a 6,5 %). Pouze 7 bytů bude vystavěno v nebytových budovách (2,8% podíl, meziroční pokles o 49 bytů a 87,5 %).

V České republice bylo v 1. čtvrtletí 2024 zahájeno celkem 8 065 bytů, tj. ve srovnání s 1. čtvrtletí 2024 o 1 433 bytů a 15,1 % méně. Meziroční pokles zahájené bytové výstavby celkově zasáhl 10 krajů. Absolutně nejvyšší propad byl vykázán ve Středočeském kraji (-548 bytů, -23,8 %), relativní pokles dosáhl nejvyšší hodnoty v Karlovarském kraji (-73,8 %, tj. -166 bytů). Počet zahájených bytů se zvýšil v kraji Olomouckém (+144 bytů, +44,6 %), Plzeňském (+143 bytů, +27,8 %), Jihočeském (+99 bytů, +17,4 %) a v Kraji Vysočina (+35 bytů, +9,2 %). Centrem stavebního dění bylo ve sledovaném období hlavní město Praha, ve kterém bude vystavěno 1 752 bytů (21,7 % republikového úhrnu), z toho z 85,9 % v nových bytových domech (nejvyšší podíl mezi kraji). Pouze 59 bytů (0,7 % republikového úhrnu) bylo zahájeno v Karlovarském kraji. Převaha nové výstavby nad úpravami již dokončených staveb byla vykázána ve všech krajích, její podíl se pohyboval v rozmezí od 64,1 % v Libereckém kraji do 94,5 % v Plzeňském kraji. Poloviční a nadpoloviční převahu nových rodinných domů vykázalo 8 krajů, nejvyšší podíl vykázal Zlínský kraj (67,4 %).

graf: Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji

V průběhu prvních třech měsíců letošního roku bylo v Libereckém kraji dokončeno celkem 201 bytů, tj. o 11 bytů (5,8 %) více než ve stejném období roku 2023. Z pohledu měsíčních statistik se meziročně zdárně vyvíjela dokončená výstavba v únoru (+41 bytů, +73,2 %) a v březnu (+6 bytů, +15,0 %). V lednu byl vykázán propad o 36 bytů a 38,3 %. Mezi zkolaudovanými byty dominovala z 89,1 % nová výstavba. V nových rodinných domech bylo dokončeno 145 bytů tj. 72,1 % krajského úhrnu), v nových bytových domech vzniklo 34 bytů (16,9 % úhrnu), v nebytových budovách nebyl zkolaudován žádný byt.

V celé České republice bylo v 1. čtvrtletí 2024 dokončeno 8 037 bytů, tj. meziročně o 173 bytů a 2,1 % méně. Stejně jako v Libereckém kraji pozitivní meziroční vývoj vykázalo dalších 7 krajů. Nejvyšší absolutní přírůstek vykázalo hlavní město Praha (+144 bytů, +10,1 %), nejvyšší relativní přírůstek Karlovarský kraj (+68,0 %, +87 bytů). Ve zbývajících 6 krajích dokončená bytová výstavba meziročně poklesla. Nejvyšší absolutní úbytek vykázal Středočeský kraj (-187 bytů, -12,0 %), nejvyšší relativní pokles byl zjištěn v Moravskoslezském kraji (-25,7 %, -173 bytů).

Nová výstavba mezi dokončenými byty převažuje ve všech krajích, podíl se pohybuje v intervalu od 56,3 % v Karlovarském kraji do 95,5 % v Plzeňském kraji. Nadpoloviční podíl bytů v nových rodinných domech byl vykázán v 10 krajích, jejich nejvyšší zastoupení zaznamenal Moravskoslezský kraj (80,0 %). V hlavním městě Praze pro změnu jednoznačně převažovaly byty dokončené v nových bytových domech (74,2 %).

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2024 (celá aktualita v pdf)
  • Tabulky
  • Zahájené byty podle krajů v 1. čtvrtletí 2024
  • Dokončené byty podle krajů v 1. čtvrtletí 2024
  • Grafy
  • Vývoj zahájené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Struktura zahájené bytové výstavby podle krajů v 1. čtvrtletí 2024
  • Struktura dokončené bytové výstavby podle krajů v 1. čtvrtletí 2024