Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)

 

V průběhu 1. čtvrtletí letošního roku byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 635 bytů, tj. 3,6 krát vice než ve stejném období roku 2018. Naopak počet dokončených bytů meziročně poklesl o více než 40 % na 135 bytů.

Vývoj zahájené bytové výstavby v Libereckém kraji

V 1. čtvrtletí 2019 se v Libereckém kraji začalo stavět 635 bytů, tj. o 461 bytů více než ve stejném období roku předchozího a nejvíce za posledních 14 let. V mezikrajském srovnání se jedná o největší meziroční nárůst. Pozitivní vývoj vykázalo dalších 7 krajů, druhý nejvyšší relativní přírůstek byl vykázán v Hlavním městě Praze (+132,5 %). Naopak v šesti regionech počet zahájených bytů poklesl a relativní úbytek se nacházel v intervalu od -7,5 % v Kraji Vysočina do -31,0 % v Karlovarském kraji. Podíl našeho kraje na republikovém úhrnu 9 566 zahájených bytů, který se ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2018 zvýšil o 25,6 %, představoval 6,6 % (5. nejvyšší hodnota mezi kraji). Nejvíce bytů bylo zahájeno ve Středočeském kraji (1 733 bytů, tj. 18,1 % republikového úhrnu), druhé místo s 1 515 byty a 15,8% podílem patří Jihomoravskému kraji. Celkově pozitivní vývoj vykázalo osm krajů, naopak v šesti regionech počet zahájených bytů poklesl. Propad se pohyboval od 7,5 % v Kraji Vysočina do 31,0 % v Karlovarském kraji.

Většina zahájených bytů v našem kraji bude nově vystavěna (80,5 %), zbývajících 19,5 % bytů vznikne změnou dokončených staveb. Také ve všech zbývajících krajích dávají stavebníci při výstavbě bytů přednost nové výstavbě před změnou již dokončených staveb. Podíl tohoto druhu výstavby se pohybuje od 63,4 % ve Zlínském kraji do 90,7 % ve Středočeském kraji.

Ve struktuře zahájených bytů v Libereckém kraji z 61,4 % převažují byty v bytových domech, celkem bude vystavěno 390 bytů tohoto druhu. V rodinných domech by mělo vzniknout 120 bytů (18,9 %), nástavbou, přístavbou a vestavbou k rodinným a bytovým domům 109 bytů (17,2 %). V nebytových budovách byla zahájena výstavba 14 bytů (2,2 %) a dva byty (0,3 %) vzniknou ve stavebně upravených nebytových prostorách. Výstavba bytů v bytových domech stejně jako v našem kraji zcela jednoznačně převažovala také v Hlavním městě Praze (75,8 %), vysoký podíl byl vykázán také v kraji Olomouckém (46,0 %) a Jihomoravském (46,9 %). V Ústeckém kraji nebyl zahájen žádný byt v bytovém domě. V ostatních krajích se budují převážně byty v rodinných domech, v Pardubickém kraji jejich podíl na celkovém počtu zahájených bytů dosáhl 82,9 %. Nelze opomenout také jiné druhy výstavby – např. jedna pětina bytů v Karlovarském kraji vznikne v nebytových stavbách, v Ústeckém kraji bude touto formou realizováno 11,5 % zahájených bytů. Ve Zlínském kraji vznikne 28,5 % nových bytů ve stavebně upravených nebytových prostorách.

Na rozdíl od zahájené výstavby počet dokončených bytů v našem kraji meziročně poklesl, a to dokonce o 41,8 % na 135 bytů. Stejný meziroční vývoj zaznamenaly ještě tři kraje – Pardubický (-11,9 %), Moravskoslezský (-11,5 %) a Středočeský (-1,4 %), pokles v našem regionu byl však nejvyšší. V deseti krajích byla dokončená výstavba meziročně vyšší s tím, že nejlepší výsledky v tomto případě vykázal Jihomoravský kraj (nárůst o 61,1 %).

Ve struktuře dokončených bytů v Libereckém kraji zcela jednoznačně převažují byty v rodinných domech (113 bytů, tj. 83,7 %). Nástavbou, přístavbou nebo vestavbou k rodinným domům vzniklo 8 bytů (5,9 %). V nebytových stavbách (budovách) vzniklo 11 bytů (8,1 %), 3 byty byly vytvořeny stavební úpravou nebytových prostor (2,2 %). Naopak v bytových domech, domovech-penzionech nebo domovech pro seniory nebyl zkolaudován žádný byt, ten nevznikl ani přístavbou nebo vestavbou k bytovým domům.

 

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

  • Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2019 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Zahájené byty podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
  • Dokončené byty podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
  • Grafy
  • Vývoj zahájené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Struktura zahájené bytové výstavby podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
  • Struktura dokončené bytové výstavby podle krajů v 1. čtvrtletí 2019