Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2018

 

(předběžné výsledky)

V 1. čtvrtletí 2018 byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 174 bytů, tj. o 6 bytů (3,3 %) méně než ve stejném období roku 2017. Stejný počet bytů byl zahájen také v Karlovarském kraji, podíl na republikovém úhrnu 7 618 bytů obou krajů dosáhl 2,3 % a je mezi kraji nejnižší. Nejvíce bytových jednotek se začalo realizovat ve Středočeském kraji (1 654 bytů, 21,7 % z republikového úhrnu), necelá tisícovka pak v Jihomoravském kraji (12,5 %).

Meziročně zvýšený zájem o bytovou výstavbu byl vykázán jak za celou Českou republiku (+16,8 %), tak také v dalších 11 krajích. Nejdynamičtější nárůst byl zaznamenán ve Zlínském kraji (+90,7 %), o více než 50 % vzrostl počet zahájených bytů v Kraji Vysočina (+57,0 %) a v Karlovarském kraji (51,3 %). Výrazně vyšší relativní přírůstek vykázal také Ústecký (+46,5 %) a Středočeský kraj (+42,1 %). Investiční aktivita kromě Libereckého kraje poklesla ještě v Hlavním městě Praze (o 26,5 %) a v Plzeňském kraji (o 2,0 %).

Ve struktuře zahájených bytů v Libereckém kraji z 67,2 % převažují byty v rodinných domech, absolutně bude vystavěno 117 bytů tohoto druhu. V bytových domech by mělo vzniknout 29 bytů (16,7 %), nástavbou, přístavbou a vestavbou k rodinným domům 4 byty (2,3 %). Kapacita domovů-penzionů nebo domovů pro seniory by se měla navýšit o 6 bytů (3,4 %), v nebytových budovách bude zahájena výstavba 18 bytů (10,3 %). Většina zahájených bytů v našem kraji bude nově vystavěna (84,5 %), zbývajících 15,5 % bytů vznikne změnou dokončených staveb.

Graf - Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji

Výstavba bytů v rodinných domech nedominovala v Hlavním městě Praze (22,8% podíl), v Olomouckém (26,5 %), Karlovarském (44,8 %) a Zlínském kraji (46,6 %). Podíl vykázaný v Libereckém kraji byl v rámci mezikrajského srovnání nejvyšší. Výstavba bytů v bytových domech byla prioritní v Olomouckém kraji (65,7 % všech zahájených bytů), na druhé straně pouze 1,6 % bytů těchto bytů vznikne v Ústeckém kraji. Nelze opomenout také jiné druhy výstavby – např. více než jedna třetina bytů v Ústeckém kraji vznikne ve stavebně upravených nebytových prostorách. V Karlovarském kraji bude touto formou realizováno 29,3 % zahájených bytů, v Plzeňském kraji 21,8 % bytů. Převaha nové výstavby nad úpravami již dokončených staveb byla vykázána také ve všech ostatních krajích České republiky a její zastoupení se pohybovalo v rozmezí od 53,6 % v Ústeckém kraji do 94,4 % v kraji Vysočina.

V průběhu 1. čtvrtletí letošního roku bylo v Libereckém kraji dokončeno celkem 232 bytů, tj. 2x více než ve stejném období roku 2017. Dařilo se jak v celé České republice (nárůst o 18,9 %), tak i v dalších 10 krajích, přičemž nárůst vykázaný v Libereckém kraji byl nejvyšší. Meziroční pokles dokončených bytů postihl tři kraje – Jihomoravský kraj (-15,2 %), Hlavní město Prahu (-13,5 %) a Jihočeský kraj (-8,4 %).

Struktura dokončované výstavby v Libereckém kraji kopíruje zahajovanou výstavbu. Opět z 61,6 % převažují byty realizované v rodinných domech (tj. 143 bytů). V bytových domech vzniklo 49 nových jednotek (21,1 % z celkového počtu), nástavbou, přístavbou a vestavbou k rodinným domům 9 jednotek (3,9 %). Ve stavebně upravených nebytových prostorách bylo zkolaudováno 30 bytů (12,9 %) a 1 byt byl realizován v nebytové budově.

Kontakt:

Ing. Dagmar Dvořáková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: dagmar.dvorakova@czso.cz
tel.: 485 238 803

  • Tabulky
  • Zahájené byty podle krajů v 1. čtvrtletí 2018
  • Dokončené byty podle krajů v 1. čtvrtletí 2018
  • Grafy
  • Vývoj zahájené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Struktura zahájené bytové výstavby podle krajů v 1. čtvrtletí 2018
  • Struktura dokončené bytové výstavby podle krajů v 1. čtvrtletí 2018