Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)

 

V roce 2019 byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 1 883 bytů, tj. meziroční více o  103,6 %. Naopak počet dokončených bytů ve srovnání s rokem 2018 poklesl téměř o jednu pětinu na 841 bytů.

V průběhu roku 2019 byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 1 883 bytů, tj. ve srovnání s rokem 2018 více než dvojnásobek. Pouze ve 4. čtvrtletí 2019 bylo zahájeno 515 bytů (tzn. 27,3 % ročního objemu), což ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 představuje nárůst o 278 bytů (117,3 %).

V celé České republice bylo v uplynulém roce zahájeno celkem 38 677 bytů (meziročně více o 16,8 %). Nejvíce bytových jednotek se začalo realizovat ve Středočeském kraji a Hlavním městě Praze (6 489 resp., 6 487 zahájených bytů, tj. shodně 16,8 % republikového úhrnu), nejméně v Karlovarském kraji (947 bytů, 2,4% podíl). Podíl Libereckého kraje ve výši 4,9 % byl mezi kraji 8. nejvyšší. Meziroční zvýšení počtu zahájených bytů zaznamenalo také dalších 10 krajů, přičemž nejdynamičtěji počet zahájených bytů vzrostl v našem kraji. Následovalo Hlavní město Praha (+53,8 %) a Karlovarský kraj (+50,3 %). Naopak ve třech krajích stavební aktivita meziročně poklesla – v Ústeckém o 9,9 %, Královéhradeckém o 3,0 % a Plzeňském o 0,3 %.

Graf - Vývoj zahájené bytové výstavby v Libereckém kraji

Ve struktuře zahájených bytů v Libereckém kraji z 85,8 % převažovala nová výstavba nad změnou již dokončených staveb a ze 49,9 % výstavba bytů v bytových domech. V rodinných domech by mělo vzniknout 34,8 % bytů, nástavbou, přístavbou a vestavbou k rodinným nebo bytovým domům 10,3 % bytů. V rámci nebytových budov bude realizováno 84 bytů (4,5 %), ve stavebně upravených nebytových prostorách byla zahájena výstavba 11 bytů (0,6 %). V roce 2019 nebyla zahájena výstavba bytů v zařízeních určených pro seniory.

Převaha nové výstavby nad úpravami již dokončených staveb byla vykázána také ve všech ostatních krajích České republiky, její podíl se pohyboval v rozmezí od 67,5 %  v Ústeckém kraji do 90,7 % v Hlavním městě Praze a Středočeském kraji. Výstavba rodinných domů měla dominantní postavení ve většině ostatních regionů, zastoupení se nacházelo v intervalu od 37,7 % v Karlovarském kraji do 79,8 % ve Středočeském kraji. Výjimkou byl náš kraj a Hlavní město Praha, ve kterém měla 83,7% zastoupení výstavba bytů v bytových domech a 5,5% zastoupení výstavba bytů v rodinných domech. Nejvyrovnanější poměr mezi počtem zahájených bytů v obou typech domů byl zaznamenán v Karlovarském kraji  –  37,7 % bytů bude zahájeno v rodinných domech, 35,5 % bytů v bytových domech.

V roce 2019 bylo v Libereckém kraji dokončeno celkem 841 bytů (z toho 239 bytů ve 4. čtvrtletí, tj. 28,4 % ročního objemu), meziročně tedy o 203 bytů (19,4 %) méně. Meziroční pokles byl zaznamenán ještě v dalších dvou krajích, a to v Moravskoslezském (-4,1 %) a Středočeském (-2,9 %). Naopak nejvyšší nárůst byl evidován v Karlovarském kraji (+40,2 %).

Více než 74 % bytů bylo v loňském roce v Libereckém kraji zkolaudováno v rodinných domech. Druhá pozice v tomto srovnání s 12,7 % patřila bytům v bytových domech. Nástavbou, přístavbou a vestavbou k rodinným a bytovým domům vzniklo 37 nových jednotek (4,4 %), ve stavebně upravených nebytových prostorách 49 bytů (5,8 %) a v nebytových budovách 24 bytů (2,9 %). V zařízeních určených seniorům nebyl v roce 2019 dokončen žádný byt.

Kontakt:

Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

  • Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2019 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Zahájené byty podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019
  • Dokončené byty podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019
  • Grafy
  • Vývoj zahájené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Struktura zahájené bytové výstavby podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019
  • Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Struktura dokončené bytové výstavby podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019