Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2018 (předběžné výsledky)

 

V průběhu roku 2018 byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 925 bytů, tj. o 66 bytů (7,7 %) více než v roce 2017. Pouze ve 4. čtvrtletí 2018 bylo zahájeno 237 bytů (tzn. 25,6 % ročního objemu) a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 je to o 8 bytů (3,3 %) méně.

V celé České republice bylo v uplynulém roce zahájeno celkem 33 121 bytů (meziročně více o 1 600 bytů a 5,1 %). Nejvíce bytových jednotek se začalo realizovat ve Středočeském kraji (6 284 zahájených bytů, 19,0 % republikového úhrnu), nejméně v Karlovarském kraji (630 bytů, 1,9% podíl). Podíl Libereckého kraje ve výši 2,8 % byl mezi kraji druhý nejnižší.

Graf - Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji

Meziročně rostoucí tendenci zaznamenalo také dalších 9 krajů, přičemž nejdynamičtěji počet zahájených bytů vzrostl v Kraji Vysočina (meziročně o 28,5 %). Vysoký nárůst výstavby vykázal také Ústecký kraj (o 27,4 %). Naopak ve čtyřech krajích stavební aktivita meziročně poklesla – v Olomouckém o 15,3 %, Plzeňském o 8,2 %, Pardubickém o 7,0 % a  dále ve Středočeském kraji o 3,5 %.

Ve struktuře zahájených bytů v Libereckém kraji z 82,2 % převažovala nová výstavba nad změnou již dokončených staveb a z 72,3 % (669 bytů) výstavba bytů v rodinných domech. V bytových domech by mělo vzniknout 81 bytů (8,8 %), nástavbou, přístavbou a vestavbou k rodinným nebo bytovým domům 84 bytů (9,1 %). V rámci nebytových budov bude realizováno 60 bytů (6,5 %). O 24 bytů (2,6 %) by se měla navýšit kapacita domovů-penzionů nebo domovů pro seniory, ve stavebně upravených nebytových prostorách byla zahájena výstavba 7 bytů (0,8 %).

Převaha nové výstavby nad úpravami již dokončených staveb byla vykázána také ve všech ostatních krajích České republiky a její podíl se pohyboval v rozmezí od 66,3 %  v Ústeckém kraji do 91,3 % v Kraji Vysočina. Rodinná výstavba měla dominantní postavení také ve většině ostatních regionů (od 43,7 % v Olomouckém kraji do 78,8 % ve Středočeském kraji). Výjimkou bylo Hlavní město Praha, ve kterém měla vyšší zastoupení výstavba bytů v bytových domech (63,7 % zahájených bytů). Výstavba bytů v rodinných domech v tomto kraji představovala pouze 11,4 %. Nejvyrovnanější poměr mezi počtem zahájených bytů v obou typech domů byl zaznamenán v Olomouckém kraji  –  893 bytů v rodinných domech (43,7 %), 773 bytů v bytových domech (37,8 %).

V roce 2018 bylo v Libereckém kraji dokončeno celkem 1 044 bytů, meziročně tedy o 374 bytů (55,8 %) více. Jediným krajem, který vykázal meziroční pokles, bylo Hlavní město Praha (a to o 556 bytů, tj. 9,5 %). Ve 4. čtvrtletí loňského roku bylo v Libereckém kraji zkolaudováno 264 bytů, tj. 25,3 % ročního objemu a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 více o 33 bytů (14,3 %).

Struktura dokončené výstavby v zásadě kopíruje zahajovanou výstavbu. V loňském roce bylo v Libereckém kraji nejvíce bytů zkolaudováno v rodinných domech (711 bytů, tj. 68,1 % z celkového počtu). Druhá pozice v tomto srovnání patřila bytům v bytových domech – 125 dokončených bytů (12,0 %). Nástavbou, přístavbou a vestavbou k rodinným a bytovým domům vzniklo 53 nových jednotek (5,1 %), ve stavebně upravených nebytových prostorách 48 bytů (4,6 %) a v nebytových budovách pak 36 bytů (3,4 %). V zařízeních určených seniorům bylo v roce 2018 dokončeno 71 bytů (6,8 %).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

  • Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2018 (předběžné výsledky) - komentář
  • Tabulky
  • Zahájené byty podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)
  • Dokončené byty podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)
  • Grafy
  • Vývoj zahájené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Struktura zahájené bytové výstavby podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2018
  • Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Struktura dokončené bytové výstavby podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2018