Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020 (předběžné výsledky)

 

V prvních devíti měsících letošního roku bylo v Libereckém kraji meziročně zahájeno o 466 bytů méně (-34,1 %). Také počet dokončených bytů oproti stejnému období roku 2019 poklesl o 87 bytů, tj. o -14,5 %.

Graf: Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji

V 1. až 3. čtvrtletí 2020 byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 902 bytů, v porovnání se stejným obdobím roku 2019 byl zaznamenán pokles o 34,1 %. Pouze ve 3. čtvrtletí letošního roku se začalo stavět 193 bytů, tzn. meziročně méně o 55,8 %. Podíl našeho kraje na republikovém úhrnu 27 152 zahájených bytů činil 3,3 % a byl mezi kraji druhý nejnižší po kraji Karlovarském (552 zahájených bytů, 2,0 %). Naopak nejvíce bytů zahájili stavebníci ve Středočeském kraji (4 604 bytů, 17,0% podíl na úhrnu za Českou republiku).

Stavební aktivita meziročně poklesla také v dalších 7 krajích. Nejvyšší pokles byl evidován v našem kraji, následoval kraj Karlovarský (-29,1 %) a více než 20 % snížení vykázalo také hlavní město Praha (27,2 %). Nejnižší úbytek byl evidován v Královéhradeckém kraji (-1,3 %). Naopak v 6 regionech byl zájem o bytovou výstavbu vyšší – ve Zlínském kraji činil relativní přírůstek 16,7 %, v Jihočeském kraji 15,3 %, v Plzeňském kraji 12,9 %, v Pardubickém 9,8 %, v Jihomoravském 6,4 % a Ústeckém kraji 3,7 %.

Téměř 82 % zahájených bytů v našem kraji bude nově vystavěno, zbývajících 18,1 % bytů vznikne změnou dokončených staveb. Také ve všech zbývajících krajích dávají stavebníci při výstavbě bytů přednost nové výstavbě před změnou již dokončených staveb. Podíl nové výstavby se pohyboval od 64,0 % v Jihočeském kraji do 91,5 % v kraji Plzeňském.

Mezi zahájenými byty v Libereckém kraji převažují z 56,0 % byty v nových rodinných domech, byty v nových bytových domech představují 25,2 %. V nebytových budovách byla zahájena výstavba 9,4 % bytů.

Také počet dokončených bytů ve sledovaném období v našem kraji meziročně poklesl, a to o 14,5 % na 514 bytů. Obdobný meziroční vývoj zaznamenalo dalších 11 krajů, nejvyšší relativní propad zaznamenalo hlavní město Praha (-23,8 %) a kraje Jihočeský a Plzeňský (-23,3 %, resp. -20,0 %). Pouze ve 2 regionech byla dokončená výstavba meziročně vyšší, a to v Moravskoslezském kraji (+7,7 %) a Kraji Vysočina (+7,2 %). V průběhu 3. čtvrtletí bylo v našem kraji dokončeno 213 bytů. tj. ve srovnání se stejným obdobím 2019 méně o 17,1 %.

Novou výstavbou bylo v Libereckém kraji realizováno 85,0 % dokončených bytů, 15,0 % vzniklo změnou dokončených staveb. Podíl dokončených bytů novou výstavbou v ostatních krajích se pohyboval od 81,9 % v Moravskoslezském kraji do 95,2 % v kraji Olomouckém. Ve struktuře dokončených bytů v Libereckém kraji převažují byty v nových rodinných domech (374 bytů, tj. 72,8 %). V nových bytových domech vzniklo 62 bytů (12,1 %) a 24 bytů bylo dokončeno v nebytových prostorách (4,7 % všech dokončených bytů).

Kontakt:

Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Zahájené byty podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2020 (předběžné údaje)
  • Dokončené byty podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2020 (předběžné údaje)
  • Grafy
  • Vývoj zahájené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Struktura zahájené bytové výstavby podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2020
  • Struktura dokončené bytové výstavby podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2020