Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019

 

V prvních devíti měsících letošního roku bylo v Libereckém kraji meziročně zahájeno o 99,8 % bytů více. Naopak počet dokončených bytů oproti stejnému období roku 2018 poklesl o 22,6 %.

Graf - Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji

Od ledna do září 2019 byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 1 368 bytů, ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 se jedná téměř o dvojnásobek. Pouze ve 3. čtvrtletí letošního roku započala výstavba 437 bytů, tj. meziročně více o 66,2 %.

Meziročně zvýšený zájem o bytovou výstavbu v 1. až 3. čtvrtletí letošního roku byl vykázán také v dalších 9 krajích, přičemž v Libereckém kraji byl relativní přírůstek nejvýraznější (+98,8 %). Naopak ve 4 regionech stavební aktivita meziročně poklesla, relativně nejvýrazněji v Královéhradeckém kraji (-8,5 %). Na celorepublikové zahájené výstavbě 29 137 bytů (meziročně nárůst o 17,8 %) se Liberecký kraj podílel 4,7 %, což je v rámci mezikrajského srovnání šestý 6. nejnižší podíl. Nejvíce bytů bylo zahájeno v Hlavním městě Praze (4 892 bytů, tj. 16,8% podíl) a Středočeském kraji (4 873 bytů, tj. 16,7% podíl), nejméně v Karlovarském kraji (779 bytů, tj. 2,7 %).

Necelá polovina v Libereckém kraji bude realizována v bytových domech (664 bytů, tj. 48,5 %), v rodinných domech vznikne 485 bytů (35,5 %). Nástavbou, přístavbou a vestavbou k rodinným a bytovým domům by mělo vzniknout 156 nových bytů (11,4 %). Dalších 54 bytů (3,9 %) bude realizováno v nebytových budovách a 9 bytů (0,7 %) ve stavebně upravených nebytových prostorách. V domovech-penzionech nebo domovech pro seniory nebyla ve sledovaném období zahájena výstavba bytů. Nadále v našem kraji převažovala nová výstavba (85,5 % z celkového počtu zahájených bytů) nad změnou dokončených staveb (14,5 %). A tento stav se vyskytoval také ve všech zbývajících regionech. Nejvýrazněji převládala nová výstavba ve Středočeském kraji, a to z 90,7 %.

Na rozdíl od zahájené výstavby dokončená výstavba v prvních devíti měsících roku 2019 v Libereckém kraji ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 poklesla o 176 bytů (22,6 %) na 602 bytů. Meziroční pokles byl zaznamenán ještě v dalších třech regionech – v Pardubickém kraji (-10,2 %), v Kraji Vysočina (-3,9 %) a v Moravskoslezském (-1,8 %) Relativní úbytek vykázaný v našem regionu byl tedy nejvyšší. V ostatních krajích se počet dokončených bytů meziročně zvýšil, nejvíce v Olomouckém kraji (+622 bytů, +62,7 %). V celé České republice bylo dokončeno 25 782 bytů (meziročně více o 10,8 %). Rozsahem byl objem dokončených bytů v Libereckém kraji mezi regiony druhý nejnižší po Karlovarském kraji (413 dokončených bytů) a podíl na republikovém úhrnu dosáhl 2,3 %. Nejvíce bytů bylo dokončeno ve Středočeském kraji (5 008 bytů, tj. 19,4% podíl).

Naprostá většina bytů v Libereckém kraji byla ve sledovaném období dokončena v rodinných domech (436 bytů, tj. 72,4 %), 86 bytů (14,3 %) bylo zkolaudováno v bytových domech V nástavbách, přístavbách nebo vestavbách k rodinným domům či bytovým domům bylo celkem dokončeno 33 bytů (5,5 %). Ve stavebně upravených nebytových prostorách vzniklo 28 bytů (4,7 %), 19 bytových jednotek (3,2 %) pak v nebytových budovách. V domovech-penzionech nebo v domovech pro seniory nebyl dokončen žádný byt.

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

  • Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Zahájené byty podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)
  • Dokončené byty podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)
  • Grafy
  • Vývoj zahájené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Struktura zahájené bytové výstavby podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019
  • Struktura dokončené bytové výstavby podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019