Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)

 

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2018 byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 688 bytů, což ve srovnání se stejným obdobím Loňského roku představuje nárůst o 12,1 %. Pouze ve 3. čtvrtletí započala výstavba 263 bytů, v tomto případě bylo zaznamenáno zvýšení o 10,5 %. Meziročně zvýšený zájem o bytovou výstavbu v devíti měsících letošního roku byl vykázán v dalších 9 krajích, ten nejvýraznější přírůstek v Kraji Vysočina (37,9 %). Naopak ve 4 krajích stavební aktivita meziročně poklesla, v Plzeňském kraji dokonce o 16,1 %.

Graf - vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji

V celé České republice bylo zahájeno 24 742 bytů, podíl našeho kraje na republikovém úhrnu činí pouze 2,8 % a je po Karlovarském kraji (485 bytů, 2,0% podíl) druhý nejnižší. Téměř jednu pětinu bytů započali stavebníci ve Středočeském kraji (4 918 bytů, 19,9 %), druhý nejvyšší počet zahájených bytů vykázal Jihomoravský kraj (3 177 bytů, 12,8 %). Ve všech regionech ve sledovaném období převažovala nová výstavba nad změnou již dokončených staveb, její zastoupení se pohybovalo v rozmezí od 67,3 % v Ústeckém kraji do 93,1 % v Kraji Vysočina. V Libereckém kraji tímto způsobem vznikne 85,3 % nových bytů.

Ve struktuře zahájené bytové výstavby v našem kraji převažovaly ze 78,2 % byty v rodinných domech, tj. nejvyšší podíl v rámci mezikrajského srovnání. Stejnou situaci vykázalo dalších 11 krajů České republiky. Výjimkou je pouze Hlavní město Praha a Olomoucký kraj, ve kterých dominovala výstavba bytů v bytových domech (v prvním v případě z 61,6 %, ve druhém ze 46,0 %). Dalších 47 bytů (6,8 %) v Libereckém kraji by mělo vzniknout v bytových domech, 62 bytů (9,0 %) v nástavbách, přístavbách a vestavbách k rodinným nebo bytovým domům. O 6 bytů by se měla rozšířit kapacita domovů-penzionů nebo domovů pro seniory, dalších 32 bytů vznikne v nebytových stavbách (budovách) a 3 ve stavebně upravených nebytových prostorách.

Vývoj dokončené výstavby v Libereckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí a také ve 3. čtvrtletí roku 2018 je velice pozitivní. V prvním časovém horizontu ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 počet dokončených bytů vzrostl o 77,7 % na 780 bytů (nejvyšší tempo růstu mezi kraji), ve druhém o 77,3 % na 321 bytů. Rozsahem je však objem dokončených bytů mezi kraji druhý nejnižší, podíl na republikovém úhrnu  23 304 dokončených bytů dosáhl 3,3 %. Příznivě se situace vyvíjela také v dalších 10 krajích, počet dokončených bytů se meziročně snížil ve 3 krajích.

Naprostá většina bytů v našem kraji byla ve sledovaném období dokončena v rodinných domech (511 bytů, tj. 65,5 %), 114 bytů (14,6 %) bylo zkolaudováno v bytových domech. V domovech-penzionech nebo v domovech pro seniory bylo zrealizováno 71 nových bytů. V nástavbách, přístavbách nebo vestavbách k rodinným domům či bytovým domům bylo celkem dokončeno 24 bytů (3,1 %). Ve stavebně upravených nebytových prostorách vzniklo 48 bytů (6,2 %), 12 bytových jednotek pak v nebytových budovách.

 

Kontakt:

Ing. Dagmar Dvořáková
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 

  • Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018 - komentář
  • Tabulky
  • Zahájené byty podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)
  • Dokončené byty podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)
  • Grafy
  • Vývoj zahájené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Struktura zahájené bytové výstavby podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018
  • Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Struktura dokončené bytové výstavby podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018