Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2018

 

(předběžné výsledky)

V prvních šesti měsících roku 2018 byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 425 bytů, meziročně tak došlo k nárůstu o 13,0 % (ve 2. čtvrtletí 251 bytů, tj. meziroční nárůst o 28,1 %). Podíl našeho kraje na republikovém úhrnu 16 556 zahájených bytů však činil pouze 2,6 % a byl po Karlovarském kraji (2,0 %) druhý nejnižší. Nejvíce bytů zahájili stavebníci ve Středočeském kraji (3 514 bytů, 21,2 %) a s velkým odstupem v Jihomoravském kraji (1 998 bytů, 12,1 %).

Meziročně zvýšený zájem o bytovou výstavbu byl také vykázán v dalších 11 krajích. Nejvýraznější přírůstek vykázal Kraj Vysočina (+49,3 %) a Zlínský kraj (+31,0 %). Naopak v Olomouckém a Plzeňském kraji stavební aktivita meziročně poklesla – v prvním případě o 15,9 % a ve druhém o 13,0 %. Ve všech regionech České republiky ve sledovaném období převažovala nová výstavba nad změnou již dokončených staveb, její zastoupení se pohybovalo v rozmezí od 69,3 % v Ústeckém kraji do 94,8 % v kraji Vysočina. V Libereckém kraji tímto způsobem vznikne 86,4 % nových bytů.

Graf – Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji

Výstavou bytů v rodinných domech vznikne v našem kraji 336 bytů (79,1 % z celkového počtu zahájených bytů). V bytových domech by mělo vzniknout 29 bytů (6,8 %), nástavbou, přístavbou a vestavbou k rodinným domům nebo k bytovým domům 30 bytů (7,1 %). Dalších 23 bytů bude vybudováno v nebytových stavbách (budovách), 6 bytů v domovech-penzionech nebo domovech pro seniory. Pouze 1 byt vznikne stavební úpravou nebytových prostor.

Výstavba bytů v rodinných domech převažovala ve všech krajích s výjimkou  Hlavního města Prahy (11,9% podíl) a Olomouckého kraje (42,4 %). Podíl vykázaný v Libereckém kraji byl v rámci mezikrajského srovnání nejvyšší. Výstavba bytů v bytových domech dominovala v Hlavním městě Praze (63,1 % všech zahájených bytů) a Olomouckém kraji (47,4 %), na druhé straně pouze 6,3 % těchto bytů vznikne v Moravskoslezském kraji.

Ve stejném období tohoto roku bylo v Libereckém kraji dokončeno 459 bytů, tedy meziročně o 77,9 % více. Podíl kraje na celkovém počtu 14 913 dokončených bytů v České republice dosáhl 3,1 %, tj. druhý nejnižší podíl po Karlovarském kraji  (1,3 %). Počet dokončených bytů se meziročně snížil pouze ve 2 krajích – v Jihomoravském o 18,2 % a Hlavním městě Praze o 2,6 %.

Naprostá většina bytů v kraji byla dokončena v rodinných domech (329 bytů, tj. 71,7 %), 58 bytů (12,6 %) bylo ve sledovaném období zkolaudováno v bytových domech. V nástavbách, přístavbách nebo vestavbách k rodinným domům či bytovým domům bylo celkem dokončeno 23 bytů (5,0 %). Ve stavebně upravených nebytových prostorách bylo zkolaudováno 43 bytů (9,4 %) a 6 bytů bylo realizováno v nebytových budovách.

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

  • Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2018 - komentář
  • Tabulky
  • Zahájené byty podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018
  • Dokončené byty podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)
  • Grafy
  • Vývoj zahájené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Struktura zahájené bytové výstavby podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018
  • Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Struktura dokončené bytové výstavby podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018