Počítače a internet v domácnostech a mezi jednotlivci Libereckého kraje v roce 2016

 

V roce 2016 bylo v Libereckém kraji vybaveno osobním počítačem 71,3 % domácností, meziročně se tak jejich vybavenost výrazně nezměnila (71,2 % v roce 2015). Podobně tomu bylo také v případě přístupu k internetu, ten v roce 2016 mělo 72,9 % domácností (meziročně o 1,7 p. b. více). V mezikrajském srovnání se náš kraj umístil v závěru pomyslných žebříčků, tj. na třetí nejnižší příčce v případě vybavenosti počítačem a na čtvrté v případě vybavenosti internetem. Nejméně domácností pak vlastnilo počítač v Ústeckém (66,0 % domácností), internet v Olomouckém kraji (67,3 % domácností). Opačně tomu bylo v obou případech v Hlavním městě Praze (80,5% vybavení počítačem a 80,8% přístup k internetu).

Z pohledu jednotlivců používalo v roce 2016 v našem kraji internet denně nebo téměř denně 53,0 % osob starších 16 let, naopak 18,4 % těchto osob internet nepoužilo nikdy. Nejvyšší zastoupení každodenních uživatelů internetu evidovalo Hlavní město Praha (71,2 % osob), na opačném konci srovnání se umístil Ústecký kraj s 47,6 % těchto uživatelů. Hodnota za Liberecký kraj byla v tomto srovnání třetí nejnižší. Podíl jednotlivců, kteří internet nepoužili nikdy, byl pak nejvyšší v Kraji Vysočina (25,1 %) s tím, že více než pětinu populace starší 16 let tvořily tyto osoby také ještě v kraji Olomouckém (24,9 %), Královéhradeckém (22,7 %) a Zlínském (20,3 %). Nejnižší zastoupení těchto osob pak bylo zjištěno v Hlavním městě Praze (11,8 %) a Liberecký kraj se s výše uvedenou hodnotou umístil na 6. nejhorší příčce. 

Graf - Jednotlivci využívající internet denně nebo téměř denně podle krajů v roce 2016

Nejčastěji využívaným přenosným zařízením, které jednotlivci používali k přístupu na internet, byl v roce 2016 mobilní telefon. Přes toto médium se na internet v Libereckém kraji připojovalo 38,7 % uživatelů nad 16 let. V porovnání s ostatními kraji České republiky je to čtvrtý nejnižší podíl – nejméně se tímto způsobem připojovali uživatelé z Pardubického kraje (34,1 %), nejvíce z Hlavního města Prahy (54,6 %). Další možností bylo připojení přes notebook (33,6 %) a tablet (4,6 %).

Pokud 16letá a starší populace z Libereckého kraje používala internet ke komunikaci s ostatními, jednalo se většinou o posílání a přijímání e-mailů (69,3 %). Téměř 23 % přes internet telefonovalo a 19,6 % zasílalo zprávy pomocí internetových aplikací (např. WhatsApp, FB apod.). Více než 65 % osob pak internet využívalo k vyhledávání informací o zboží a službách, 35,2 % o cestování a ubytování a 33,2 % zde hledalo informace o zdraví. Sociální sítě používalo 33,9 % osob, více než pětina osob hrála přes internet počítačové hry a 26,4 % na internet nahrávalo fotky či jiný obsah. Významný je také internet z pohledu zpravodajství, protože ke čtení online zpráv jej používalo téměř 57 % uvedené populace.

Významně roste také zájem o internetové bankovnictví. Zatímco v roce 2011 tuto službu v Libereckém kraji využívala zhruba čtvrtina populace starší 16 let, v roce 2016 se jednalo již o 47,0 % těchto osob. Zájem o tuto službu rostl také v ostatních krajích České republiky, nejvíce se pak procento navýšilo v Pardubickém kraji – mezi roky 2011 a 2016 o 33,8 p. b. V roce 2016 tak internetové bankovnictví mělo nejvíce uživatelů právě v Pardubickém kraji (57,3 %). Více než 50% podíl však evidoval také kraj Královéhradecký (52,0 %), Plzeňský (51,8 %), Jihomoravský (51,4 %), Zlínský (51,1 %) a Karlovarský (50,9 %). V Ústeckém kraji tento přístup k bankovnímu účtu využívalo pouze 39,7 % obyvatel starších 16 let. Hodnota za Liberecký kraj pak byla pátá nejnižší.

Alespoň jednou v posledních třech měsících přes internet nakoupilo 24,2 % 16letých a starších obyvatel kraje, 40,0 % osob alespoň jednou v posledním roce a 57,3 % alespoň jednou v životě. Naopak 24,0 % osob přes internet nikdy nic nenakoupilo. Mezi kraji byl nejvyšší podíl osob, které přes internet nakoupily v posledních třech měsících zjištěn v Hlavním městě Praze (33,6 %), nejméně v Ústeckém kraji (17,6 %). Libereckému kraji patřila třetí nejnižší pozice. Podíl osob, které přes internet nikdy nenakupovaly, byl pak nejvyšší v Ústeckém kraji (34,8 %), nejnižší v Jihočeském kraji (17,7 %) a hodnota za Liberecký kraj byla čtvrtá nejvyšší.

 

Více informací naleznete v publikaci Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci – 2017

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: hana.kotatkova@czso.cz

tel.: 485 238 813


  • Tabulky
  • Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v Libereckém kraji
  • Domácnosti vybavené počítačem a přístupem k internetu podle krajů v letech 2010–2016

  • Grafy
  • Jednotlivci využívající internet denně nebo téměř denně podle krajů v roce 2016
  • Jednotlivci, kteří internet nikdy nepoužili podle krajů v roce 2016
  • Jednotlivci používající vybraná přenosná zařízení k přístupu na internet podle krajů v roce 2016
  • Jednotlivci, kteří na internetu nakoupili alespoň jednou v posledních 3 měsících, a kteří nenakoupili nikdy podle krajů v roce 2016