Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 10. 2017

 

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji k 31. 10. 2017 dosáhl 3,73 % a 0,13 p. b. se pohybuje nad republikovým průměrem (3,60 %). Ve srovnání s koncem září 2017 se hodnota ukazatele snížila o 0,21 p. b., oproti konci ledna 2017 byl vykázán pokles o 1,54 p. b. Meziměsíční pokles zaznamenala nezaměstnanost mužů i žen, v prvním případě o 0,12 p. b. na 3,33 % a ve druhém o 0,29 p. b. na 4,14 %. 

V rámci Libereckého kraje byl meziměsíční pokles podílu nezaměstnaných vykázán také ve všech jeho okresech. Nejvýrazněji se hodnota ukazatele snížila v okrese Jablonec nad Nisou (o 0,37 p. b. na 3,56 %), nejnižší pokles vykázal okres Česká Lípa (o 0,13 p. b. na 2,63 %). V okrese Liberec byl zjištěn 0,20 bodový pokles a podíl nezaměstnaných zde činil 4,43 %. V okrese Semily se nezaměstnanost snížila o 0,14 p. b. na 3,88 %. Mezi 77 okresy České republiky bylo pořadí okresů následující: 24. místo Česká Lípa, 44. místo okres Jablonec nad Nisou, 52. místo okres Semily a 62 příčka okres Liberec. Meziokresní žebříček vede okres Rychnov nad Kněžnou s 1,22% nezaměstnaností, uzavírá ho okres Karviná s 8,41 %.

Nižší podíl nezaměstnaných při porovnání měsíce října a září letošního roku registrovaly také všechny zbývající kraje České republiky. Nejvyšší pokles byl zjištěn v Ústeckém kraji (o 0,35 p. b.), naopak nejmenší pozitivní změnu evidoval Jihočeský kraj (o 0,10 p. b.). Prvenství v mezikrajském srovnání patřilo s 2,32 % nezaměstnaností Plzeňskému kraji, poslední místo s 5,61 % Moravskoslezskému kraji. I přes dosažené výsledky byl podíl nezaměstnaných dosažený v našem kraji v pátý nejvyšší.

Úřady práce v Libereckém kraji k poslednímu říjnovému dni 2017 registrovaly celkem 11 860 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tedy o 553 osob méně (4,5 %) než na konci předchozího měsíce. Počet nezaměstnaných žen meziměsíčně poklesl o 396 osob (5,7 %) a jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných činil 55,0 %. Počet mužů bez zaměstnání byl nižší o 157 osob (2,9 %). Podíl osob se zdravotním postižením meziměsíčně vzrostl z 15,9 % na 16,1 % a podíl absolventů a mladistvých se nezměnil (5,6 %). Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo 3 419 registrovaných nezaměstnaných (28,8 % ze všech evidovaných uchazečů). Její průměrná výše dosáhla částky 7 027 Kč a o 63 Kč se pohybovala pod republikovým průměrem (7 090 Kč).

V nabídce volných pracovních míst evidovaných úřady práce v Libereckém kraji bylo k 31. 10. 2017 k dispozici 8 313 pozic, tj. meziměsíčně o 283 míst méně. Během října bylo na úřady práce nově nahlášeno 1 475 míst, 42 míst bylo uvolněno, 160 míst obsazeno a 1 640 zrušeno. Absolventům a mladistvým mohlo být nabídnuto 2 722 míst (32,7 % z celkového počtu), osobám se zdravotním postižením pak 756 míst (9,1 %). Na jedno volné pracovní místo v Libereckém kraji připadlo 1,43 uchazečů (7. nejvyšší hodnota mezi kraji). Nejlepší situace z pohledu okresů našeho kraje je v okrese Liberec, ve kterém na jedno místo připadlo 1,18 uchazečů (29. Pozice mezi 77 okresy České republiky). Nejhorší situace s 3,01 uchazeči je v okrese Jablonec nad Nisou (67. pozice). Z pohledu krajů byla v tomto případě nejpříznivější situace v Pardubickém kraji (0,48 uchazečů), naopak nejhorší v kraji Moravskoslezském (3,41 uchazečů). V celé České republice na jedno volné místo připadlo 1,29 uchazečů.

 

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: stanislava.riegerova@czso.cz

tel.: 485 238 808

 

 


 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 10. 2017
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 10. 2017
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 10. 2017
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (říjen 2017/září 2017)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 10. 2017
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 31. 10. 2017

 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 10. 2017
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 10. 2017
 • Volná pracovní místa v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji podle jednotlivých měsíců let 1998 až 2017
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 10. 2017
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 10. 2017
 • Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji v jednotlivých měsících let 2016 a 2017