Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 7. 2017

 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji zjištěný ke konci července letošního roku se meziměsíčně mírně zvýšil o 0,08 p. b. na 4,13 %. Jedná se o první meziměsíční nárůst od začátku roku 2017. Podobně se však nezaměstnanost vyvíjí dlouhodobě a jedná se o projev její sezónnosti.

Meziměsíčně nižší hodnotu zaznamenala nezaměstnanost mužů, která v červenci poklesla o 0,05 p. b. na 3,51 %. Naopak nezaměstnanost žen ve srovnání s koncem června vzrostla o 0,22 p. b. na 4,77 %. Z regionálního pohledu vykázal meziměsíčně nižší podíl nezaměstnaných pouze okres Česká Lípa (o 0,05 p. b. na 2,95 %) a zde zjištěná hodnota tak poprvé od roku 2005 pokořila 3% hranici. V ostatních okresech kraje se nezaměstnanost meziměsíčně navýšila – v okrese Jablonec nad Nisou o 0,20 p. b. na 4,11 %, v okrese Semily o 0,13 p. b. na 4,18 % a v okrese Liberec o 0,07 p. b. na 4,84 %. V rámci srovnání 77 okresů České republiky byl nejnižší podíl nezaměstnaných opět evidován v okrese Rychnov nad Kněžnou (1,39 %) a nejvyšší v okrese Karviná (9,59 %). Z libereckých regionů se v uvedeném žebříčku nejlépe umístil okres Česká Lípa (24. pozice), který s výrazným odstupem následovaly zbývající okresy, tj. na 46. příčce okres Jablonec nad Nisou, 48. příčce okres Semily a na 61. pozici okres Liberec.

Stejně jako v Libereckém kraji vzrostla nezaměstnanost také v dalších 11 regionech, přičemž nejvýraznější nárůst vykázal Pardubický kraj (o 0,20 p. b.). Pouze ve dvou krajích, tj. v Karlovarském a Ústeckém se podíl nezaměstnaných nepatrně meziměsíčně snížil, a to v prvním případě o 0,08 p. b. a ve druhém o 0,02 p. b.. Umístění na první a poslední příčce pomyslného mezikrajského srovnání nezaměstnanosti se však nezměnilo ani v červenci. Nejnižší hodnotu nezaměstnanosti tak stále drží Plzeňský kraj (2,62 %), nejvyšší připadá na kraj Ústecký (6,33 %). Hlavní město Praha se s 2,95% nezaměstnaností propadlo na 5. místo mezikrajského žebříčku a beze změny zůstalo i umístění Libereckého kraje, který opět obsadil pátou nejhorší pozici.

K 31. 7. 2017 registrovaly úřady práce na území Libereckého kraje celkem 12 999 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tedy o 178 osob (o 1,4 %) více než na konci června 2017. Počet nezaměstnaných mužů pak poklesl o 110 osob (o 1,9 %), zatímco počet žen o 288 osob (o 4,0 %) vzrostl. S ohledem na tuto skutečnost se navýšilo také zastoupení žen mezi uchazeči, a to o 1,5 p. b. na 57,0 %. Do skupiny dosažitelných bylo zařazeno 11 803 osob, tedy 90,8 % uchazečů. Osoby se zdravotním postižením tvořily 16,1 % (meziměsíčně o 0,1 p. b. méně) a absolventi a mladiství 4,0 % (meziměsíčně o 0,1 p. b. více) uchazečů. Podporu v nezaměstnanosti pak pobíralo 3 807 nezaměstnaných, což představuje 29,3 % evidovaných osob.

V nabídce volných pracovních míst přibylo v průběhu července 163 volných pozic a úřady práce v Libereckém kraji tak evidovaly již 7 837 pracovních příležitostí. Handicapovaným osobám mohlo být nabídnuto 829 míst (meziměsíčně o 40 pozic více), absolventům a mladistvým pak 2 515 míst (meziměsíčně o 125 pozic více). Na jedno volné pracovní místo připadlo 1,66 uchazečů. Nepříznivější situace z pohledu tohoto ukazatele panovala v okrese Liberec, ve kterém na jedno místo připadlo 1,42 uchazečů, naopak v okrese Jablonec nad Nisou se o jednu volnou pozici „ucházelo“ 2,90 nezaměstnaných. Napříč kraji České republiky se hodnota ukazatele pohybovala mezi 0,67 uchazeči (Pardubický kraj) a 4,10 uchazeči (Moravskoslezský kraj). Hodnota za Liberecký kraj byla sedmá nejvyšší.

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: hana.kotatkova@czso.cz

tel.: 485 238 813


 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 7. 2017
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 7. 2017
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 7. 2017
 • Meziměsíční změna podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 7. 2017 (červenec 2017/červen 2017)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 7. 2017
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 31. 7. 2017

 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 7. 2017
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 7. 2017
 • Volná pracovní místa v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji podle jednotlivých měsíců let 1998 až 2017
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 7. 2017
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 7. 2017
 • Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji v jednotlivých měsících let 2016 a 2017