Cestovní ruch v Libereckém kraji ve 2. čtvrtletí 2017 (předběžné údaje)

 

V hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje se ve 2. čtvrtletí roku 2017 ubytovalo celkem 209 482 hostů, tj. ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 o 16,0 % více. Zvýšený zájem o ubytování se projevil jak u zahraničních (nárůst o 28,3 %), tak domácích hostů (nárůst o 13,0 %). Také návštěvnost v jednotlivých měsících 2. čtvrtletí se meziročně zvýšila, z tohoto pohledu byl nejúspěšnějším měsícem duben (+34,0 %). Nejvíce hostů do Libereckého kraje zavítalo v červnu (86 230 hostů, tj. 41,2 % z celkového počtu hostů ve 2. čtvrtletí 2017). Ve struktuře hostů podle zemí převažovali ze 78,0 % domácí hosté. Mezi 46 004 zahraničními návštěvníky dominovali turisté z Německa (49,2 % s meziročním nárůstem o 13,5 %), dalších 14,1 % hostů přijelo z Polska a 6,0 % ze Slovenska. Liberecký kraj se ve sledovaném období stal oblíbenou destinací hostů z Izraele, do místních ubytovacích zařízení sem zavítalo 2 094 hostů z této země (tj. 4,6 % z celkového počtu zahraničních hostů a 5. nejčastější skupina zahraničních hostů).

Graf - Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje v jednotlivých měsících

Meziročně více návštěvníků bylo vykázáno jak v úhrnu za celou Českou republiku (14,1 %), tak také ve všech zbývajících krajích. Pozitivní vývoj vykázaly všechny územní celky také u domácích a zahraničních hostů. Nejvýraznější nárůst celkového počtu hostů vykázal Karlovarský kraj (23,0%), zahraniční hosté vykázali nejdynamičtější přírůstek ve Středočeském kraji (36,7 %), domácí hosté v Jihomoravském kraji (17,2 %). V Hlavním městě Praze a v Karlovarském kraji převažují ve skladbě hostů zahraniční návštěvníci, v prvním případě ze 86,6 %, ve druhém z 64,4 %.

Dvoumilionová hranice hostů byla překročena v Hlavním městě Praze a podíl tohoto kraje na úhrnu za celou Českou republiku dosáhl necelé dvě pětiny. V pořadí druhým nejnavštěvovanějším krajem je Jihomoravský kraj (513 473 turistů, tj. 9,8 %) a třetím kraj Jihočeský (375 188 turistů, tj. 7,2 %). Návštěvnost dosažená v Libereckém kraji byla mezi kraji 8. nejvyšší, podíl na republikovém úhrnu představoval 4,0 %.

Výše uvedení návštěvníci v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje ve sledovaném období strávili 569 163 nocí, z toho domácí hosté 436 240 nocí (76,6 %). Meziročně se tak celkový počet přenocování hostů zvýšil o 16,5 %. V případě zahraničních hostů byl vykázán nárůst o 36,9 %, v případě domácích zvýšení o 11,5 %. Průměrná délka přenocování v úhrnu i u domácích hostů činila shodných 2,7 nocí (tj. 3,7 dnů), zahraniční hosté v našem kraji trávili delší dobu – 2,9 nocí, resp. 3,9 dnů. S ohledem na počet hostů strávili v kraji nejvíce nocí hosté z Německa (65 882 nocí, tj. 49,6 % z celkového počtu přenocování zahraničních hostů), počet přenocování vynesl návštěvníky z Izraele na třetí pozici.

Příznivý meziroční vývoj z pohledu počtu přenocování byl vykázán v úhrnu za celou Českou republiku (+ 12,6 %) a také v ostatních regionech České republiky (nejvýrazněji v Jihomoravském kraji, tj. o 23,2 %). Nejdéle hosté pobývali v Karlovarském kraji (celkově 4,8 nocí, domácí hosté 4,3 nocí a zahraniční 5,1 nocí). Naopak nejkratší dobu turisté v úhrnu trávili v Jihomoravském kraji (1,9 nocí), zahraniční hosté v Jihočeském kraji (1,7 nocí), domácí hosté v Hlavním městě Praze (1,8 nocí).

Nejvyšší čisté využití lůžek ve 2. čtvrtletí 2017 vykázalo Hlavní město Praha (73,3 %), nejnižší Kraj Vysočina (33,5 %). V Libereckém kraji byla lůžka využita z 38,1 % a kraji tak patří až 11. pozice v mezikrajském srovnání. Využití pokojů se pak pohybovalo v intervalu od 30,2 % v Kraji Vysočina do 75,3 % v Hlavním městě Praze. Hodnota za náš kraj dosáhla 35,6 %.

Úspěšné pro ubytovací zařízení v Libereckém kraji bylo také celé období od začátku roku 2017. Celkový počet hostů vzrostl o jednu pětinu na 430 905 hostů, počet zahraničních hostů vzrostl o 23,1 % na 102 634 hostů a domácí klientela se rozšířila o 19,5 % na 328 271 hostů. Počet přenocování v daném období meziročně vzrostl o 18,5 % na 1 315 771 nocí. Počet strávených nocí domácích hostů v kraji se navýšil o 18,3 % na 976 346 nocí a zahraničních o 19,0 % na 339 425 nocí. Průměrná doba přenocování pak v úhrnu za první půl rok 2017 činila 3,1 noci a doba pobytu tedy 4,1 dne. Hodnoty tohoto ukazatele u zahraničních návštěvníků činily 3,3 nocí (resp. 4,3 dny) a u domácích hostů 3,0 nocí (4,0 dny).

 

Související informace:

Cestovní ruch – časové řady

Cestovní ruch v ČR – 2. čtvrtletí 2017

 

Kontakt:

Ing. Dagmar Dvořáková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: dagmar.dvorakova@czso.cz

tel.: 485 238 803


 • Tabulky
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 2. čtvrtletí 2017
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2017
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle vybraných zemí ve 2. a v 1. až 2. čtvrtletí 2017

 • Grafy
 • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje v jednotlivých měsících
 • Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí ve 2. čtvrtletí 2017
 • Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí v 1. až 2. čtvrtletí 2017
 • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů ve 2. čtvrtletí 2017
 • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2017
 • Čisté využití lůžek a využití pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 2. čtvrtletí 2017
 • Čisté využití lůžek v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje
 • Využití pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje