Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2017 (předběžné výsledky)

 

V prvních šesti měsících roku 2017 byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 376 bytů, meziročně tak došlo k 11,9% nárůstu zájmu o výstavbu (ve 2. čtvrtletí 196 bytů, tj. meziročně méně o 1,5 %). Zahájená výstavba v případě bytů v rodinných domech pak proti stejnému období roku 2016 vzrostla o 23,6 % a bytů v bytových domech dokonce o čtvrtinu. O více než polovinu se navýšil také počet bytů zahájených v nebytových budovách. Naopak investice do výstavby bytů v nástavbách, přístavbách či vestavbách k rodinným i bytovým domům meziročně poklesly (o 15,0 %, resp. o 39,5 %). A podobně na tom byly také byty realizované v domovech-penzionech nebo domovech pro seniory (pokles o 21,4 %). Většina bytů v kraji je realizována v rodinných domech (278 bytů, tj. 73,9 % celkové zahájené výstavby). Dalších 43 bytů bylo zahájeno v nástavbách, přístavbách a vestavbách k bytovým (26 bytů) a rodinným domům (17 bytů). V nebytových stavbách by mělo vzniknout 29 jednotek, v bytových domech 15 a v domovech-penzionech nebo domovech pro seniory 11 bytů. I tentokráte převažovala nová výstavba nad změnou již dokončených staveb, tímto způsobem vznikne 81,1 % nových bytů.

Meziročně více bytů stavebníci zahájili také v dalších 11 krajích. Nejvýraznější přírůstek vykázal Olomoucký kraj (tj. meziročně 2,4krát více). Naopak v Plzeňském a Jihočeském kraji stavební aktivita propadla – v prvním případě o 10,3 % a ve druhém o 9,7 %. Na celorepublikové zahájené výstavbě (tj. 15 023 bytů) se Liberecký kraj podílel 2,5 %, což je druhý nejnižší podíl. Nejvíce bytů pak bylo zahájeno ve Středočeském kraji (2 919, tj. 19,4% podíl), nejméně v Karlovarském kraji (263 bytů, tj. 1,8 %).  

Na rozdíl od zahájené výstavby počet dokončených bytů v našem kraji meziročně poklesl, a to dokonce o necelou jednu čtvrtinu na 258 bytů. Stejný meziroční vývoj zaznamenaly ještě čtyři kraje (Olomoucký, Zlínský, Plzeňský a Pardubický), pokles v našem regionu byl však nejvyšší. V devíti regionech byla dokončená výstavba meziročně vyšší s tím, že nejlepší výsledky v tomto případě vykázal Ústecký kraj (nárůst o 31,5 %). V Kraji Vysočina byl dokončen stejný počet bytů jako v 1. až 2. čtvrtletí 2016.

Naprostá většina bytů v Libereckém kraji byla dokončena v rodinných domech (199 bytů, tj. 77,1 % dokončené výstavby). V nástavbách, přístavbách a vestavbách k rodinným a bytovým domům bylo dokončeno 34 bytů (13,2 %). Dále bylo zkolaudováno 15 nových bytů v bytových domech, 6 bytů v nebytových stavbách a 4 byty ve stavebně upravených nebytových prostorách. V období duben–červen 2017 bylo dokončeno 142 bytů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 představuje pokles o 2,7 %.

 

Související informace:

Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky – časové řady

Stavebnictví v ČR – červen 2017

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: hana.kotatkova@czso.cz

tel.: 485 238 813


  • Tabulky
  • Zahájené byty podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2017 (předběžné údaje)
  • Dokončené byty podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2017 (předběžné údaje)

  • Grafy
  • Vývoj zahájené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Struktura zahájené bytové výstavby podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2017
  • Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Struktura dokončené bytové výstavby podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2017