Naděje dožití v okresech a správních obvodech obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje v letech 2012 až 2016

 

Nejvyšší naději dožití při narození mezi okresy Libereckého kraje mají obyvatelé okresu Semily. V letech 2012 až 2016 zde narození muži by se mohli dožít 76,41 let, ženy pak 81,80 let. Mezi 77 okresy České republiky tomuto okresu patří 14. a 25. pozice.  Nejvyšší naděje dožití byla v případě mužů zjištěna v Hlavním městě Praze (77,62 let), nejnižší v okrese Most (72,81 let). V případě žen se ukazatel pohyboval v rozmezí od 78,32 let (okres Most) do 82,77 let (okres Brno-město). Postavení zbývajících okresů Libereckého kraje je v případě mužů následující – se 75,94 lety se na 23. místě umístil okres Jablonec nad Nisou, na 30. pozici se 75,71 lety okres Liberec. Nejhorší postavení (68. příčku) má se 74,29 lety okres Česká Lípa. V případě žen okres Jablonec nad Nisou s nadějí dožití 81,76 let poklesl na 28. příčku, okresu Česká Lípa tentokráte patřila 45. pozice (81,23 let), okresu Liberec 50. pozice (81,12 let).

Muži, kteří v letech 2012 až 2016 dosáhli věku 65 let, mají před sebou nejvíce let opět v okrese Semily (16,67 let). Očekávaná délka života stejně starých žen nabývá nejvyšší hodnoty v okrese Jablonec nad Nisou (20,02 let). Libereckým okresem s nejnižší nadějí dožití 65letých mužů i žen je z tohoto pohledu okres Česká Lípa (15,08 let v prvním případě, 19,05 let v druhém případě). Mezi všemi okresy České republiky mají před sebou nejvíce let 65letí muži z Hlavního města Prahy (17,06 let) a ženy z okresu Brno-město (20,64 let). Na opačném konci žebříčku pak se 14,32 lety stojí 65letí muži z okresu Chomutov a se 17,16 roky ženy z okresu Teplice.

Z hlediska správních obvodů obcí s rozšířenou působností byla v rámci Libereckého kraje nejvyšší naděje dožití při narození vykázána u mužů ve SO ORP Jablonec nad Nisou (77,31 let) a mezi 210 správními obvody se s touto hodnotou umístil na 11. pozici. U žen s 82,84 lety přední 10. příčku obsadil SO ORP Jilemnice. Naopak nejméně let by se měli dožít muži ve SO ORP Tanvald (73,49 let) a ženy v SO ORP Frýdlant (79,41 let). V případě mužů, kteří v letech 2012 až 2016 oslavili 65. narozeniny, vykázal nejvyšší naději dožití SO ORP Jablonec nad Nisou (17,25 let, 6. příčka), u žen v tomto věku to byl SO ORP Železný Brod (20,22 let, 19. příčka). Naopak nejnižší naděje dožití se předpokládá u 65letých mužů z obvodu Tanvald (14,62 let) a žen z obvodu Frýdlant (17,38 let). 

V rámci všech správních obvodů České republiky se nejvyššího věku pravděpodobně dožijí obyvatelé SO ORP Nové Město nad Metují – muži průměrně 79,42 let a ženy 84,78 let. Nejnižší délka života se očekává u mužů z SO ORP Podbořany (71,74 let) a žen ze SO ORP Rumburk (77,78 let).

 

Další informace naleznete v publikaci:

Úmrtnostní tabulky za okresy a naděje dožití ve správních obvodech ORP - 2012 - 2016

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: hana.kotatkova@czso.cz

tel.: 485 238 813


 • Tabulky
 • Naděje dožití podle pohlaví v okresech Libereckého kraje
 • Naděje dožití podle pohlaví ve SO ORP Libereckého kraje
 • Naděje dožití při narození podle pohlaví a podle okresů v období 2012–2016
 • Naděje dožití ve věku 65 let podle pohlaví a podle okresů v období 2012–2016
 • Naděje dožití při narození podle pohlaví a podle SO ORP v období 2012–2016
 • Naděje dožití ve věku 65 let podle pohlaví a podle SO ORP v období 2012–2016

 • Grafy
 • Naděje dožití při narození podle pohlaví a okresů Libereckého kraje v období 2012 až 2016
 • Naděje dožití ve věku 65 let podle pohlaví a okresů Libereckého kraje v období 2012 až 2016
 • Naděje dožití při narození – muži podle okresů Libereckého kraje
 • Naděje dožití při narození - ženy podle okresů Libereckého kraje
 • Naděje dožití při narození podle pohlaví a SO ORP Libereckého kraje v období 2012 až 2016
 • Naděje dožití ve věku 65 let podle pohlaví a SO ORP Libereckého kraje v období 2012 až 2016
 • Naděje dožití při narození – muži podle SO ORP Libereckého kraje
 • Naděje dožití při narození – ženy podle SO ORP Libereckého kraje