Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji v roce 2016

 

V roce 2016 bylo v Libereckém kraji v průměru evidováno celkem 149 774 nemocensky pojištěných osob (z toho 48,2 % žen), což je o 881 osob (0,6 %) více než v roce 2015. Z pohledu krajů České republiky se počet pojištěnců meziročně nepatrně snížil pouze v Karlovarském kraji (o 0,1 %), v pohledu okresů Libereckého kraje k poklesu došlo v okrese Liberec (o 0,1 %).

Celkový počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji vzrostl z 60 126 událostí v roce 2015 na 64 680 událostí, tj. o 7,6 %. V mezikrajském srovnání je to druhý nejvyšší meziroční nárůst, nejvyšší přírůstek vykázal Královéhradecký kraj (o 8,8 %). Jediným regionem, ve kterém došlo k poklesu, je Karlovarský kraj (o 1,1 %). Meziroční nárůst tohoto ukazatele vykázaly i všechny okresy Libereckého kraje, v okrese Česká Lípa a Jablonec nad Nisou nárůst dokonce překročil 10% hranici.

Ve struktuře nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti v našem kraji převažovaly případy neschopnosti pro nemoc – 57 413 případů (tj. 88,8 % z celkového počtu), přičemž jejich počet meziročně vzrostl o 7,9 %.  Dočasná pracovní neschopnost v důsledku pracovního úrazu tvořila 2,6 % (1 677 případů) a v 8,6 % (5 590 případů) byly příčinou ostatní úrazy.

Při přepočtu na 100 pojištěnců připadlo v roce 2016 v Libereckém kraji 43,10 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, ve srovnání s rokem 2015 to znamená nárůst o 2,72 případů (6,7 %). Jedná se o nejvyšší hodnotu mezi kraji České republiky, na druhé straně žebříčku je s 30,11 nově hlášenými případy na 100 pojištěnců Hlavní město Praha. Krajská hodnota nebyla překročena v okrese Semily (37,38 případů) a Jablonec nad Nisou (41,80 případů). V okresech Česká Lípa a Liberec byly naopak vykázány hodnoty nadprůměrné (46,86 případů, resp. 44,10 případů). Na 100 pojištěnců v Libereckém kraji připadlo 38,33 nově hlášených případů pro nemoc, 1,12 případů pro pracovní úraz a 3,73 případů pro ostatní úraz. Podle druhu dočasné pracovní neschopnosti pak bylo relativně nejvíce případů nemoci a ostatních úrazů dosaženo v okrese Česká Lípa (41,77, resp. 4,01  případů na 100 pojištěnců), pracovních úrazů v okrese Jablonec nad Nisou (1,16 případů na 100 pojištěnců).

Denně bylo v roce 2016 v průměru v Libereckém kraji 7 042 osob práce neschopných (o 418 více než v roce 2015), v tom 6 056 osob pro nemoc, 227 pro pracovní úraz a 759 pro ostatní úrazy. Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji v roce 2016 dosáhla 39,85 dnů (o 0,36 dnů méně než v roce 2015) a pohybovala se tak pod celorepublikovým průměrem (43,01 dnů). Nejdelší doba byla vykázána ve Zlínském kraji (52,09 dnů), nejkratší dobu zaznamenali v Hlavním městě Praze (37,65 dnů). Hodnota za Liberecký kraj byla ve srovnání krajů druhá nejnižší. V okresech Libereckého kraje se průměrná doba trvání jednoho případu pracovní neschopnosti pohybovala v intervalu od 36,93 dnů v okrese Liberec do 43,72 v okrese Semily. Pracovní neschopnost pro nemoc v Libereckém kraji trvala v průměru 38,61 dnů, pro pracovní úraz 49,65 dnů a pro ostatní úrazy 49,68 dnů.

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz a zohledňuje jak celkový počet případů pracovní neschopnosti (jak často lidé do pracovní neschopnosti nastupují), tak i průměrné trvání jednoho případu pracovní neschopnosti (jak dlouho v pracovní neschopnosti zůstávají). Hodnota tohoto ukazatele se v Libereckém kraji zvýšila ze 4,449 % v roce 2015 na 4,702 % v roce 2016 a o 0,503 p. b. se pohybuje nad republikovým průměrem (4,199 %). Meziroční zvýšení vykázaly téměř všechny ostatní kraje, výjimkou je pouze Hlavní město s poklesem o 0,022 p. b. Jeho průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti ve výši 3,098 % je mezi kraji nejnižší, nejvyšší bylo vykázáno v Moravskoslezském kraji (5,127 %). Hodnota v Libereckém kraji byla šestá nejvyšší. V okresech našeho kraje se hodnota pohybovala od 4,450 % v okrese Liberec do 5,575 % v okrese Česká Lípa. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti žen v Libereckém kraji činilo 5,389 %, hodnota ukazatele za muže byla nižší o 1,326 p. b. a dosáhla 4,063 %.

 

Více informací naleznete v publikaci Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice – za rok 2016

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: hana.kotatkova@czso.cz

tel.: 485 238 813


  • Tabulky
  • Charakteristiky dočasné pracovní neschopnosti podle krajů v roce 2016
  • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji (2012 až 2016)
  • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle okresů České republiky v roce 2016

  • Grafy
  • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle pohlaví v Libereckém kraji (2012 až 2016)
  • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle krajů v roce 2016