Soupis hospodářských zvířat v Libereckém kraji k 1. 4. 2017

 

Na základě výsledků soupisu hospodářských zvířat k 1. 4. 2017 ve srovnání s předchozím rokem v Libereckém kraji meziročně poklesly stavy většiny druhů hospodářských zvířat, a to skotu, prasat, drůbeže a také ovcí. Meziročně se rozrostly pouze stavy koz a koní.

K uvedenému datu bylo na území Libereckého kraje chováno 48 067 kusů skotu, meziročně tedy o 1 099 kusů (o 2,2 %) méně. Podíl kraje na celorepublikovém počtu 1 421 242 kusů dosáhl 3,4 %. V horizontu poslední dekády bylo nejvíce těchto zvířat evidováno v roce 2016 (49 166 kusů). Stejně se vyvíjely také stavy krav. Jejich počet meziročně poklesl o 399 (o 1,9 %) na 20 975 kusů s tím, že nejpočetnější chovy byly v posledních deseti letech zaznamenány taktéž v roce 2016 (21 374 kusů).

Chov prasat, který je podle dostupných údajů dlouhodobě spíše utlumován, zaznamenal v Libereckém kraji po tříletém růstu meziroční 11,4% pokles. V kraji tak bylo k 1. 4. 2017 chováno celkem 19 772 kusů (tj. 1,3 % republikového úhrnu 1 490 775 kusů), tedy od roku 1993 nejméně. Ve srovnání se stavem před deseti lety je počet prasat ke dni soupisu v zemědělství kraje téměř o 45 % nižší, oproti stavu před patnácti lety pak dokonce o 61,0 % nižší. Velmi výrazně mezi soupisy roku 2016 a 2017 poklesly stavy selat, tj. o 32,1 % na 4 251 kusů. Chovy prasnic se meziročně snížily o 106 kusů (o 6,6 %) na 1 493 kusů.

Stavy drůbeže v zemědělských podnicích Libereckého kraje meziročně poklesly o 3 571 (o 4,6 %) na 74 750 kusů. V porovnání s ostatními regiony České republiky se jednalo o nejmenší chov. V letech 1993 až 2017 nejméně drůbeže chovali zemědělci našeho kraje v roce 2013 (55 917 kusů), naopak v roce 1994 chovy čítaly přes 1 mil. kusů. Výraznější relativní meziroční propad zaznamenaly počty slepic, tj. o 7,3 % (221 kusů) na 2 818 kusů a chov se tak poprvé od roku 2012 opět dostal pod 3 tis. hranici.

K 1. 4. 2017 byl v našem kraji druhým rokem zaznamenán meziroční pokles stavu ovcí. Jejich počet se mezi soupisem 2016 a 2017 snížil o 267 (o 1,5 %) na 17 373 kusů. V porovnání s rokem 2008 však bylo v kraji chováno stále o 37,9 % ovcí více. Podíl ovcí chovaných k uvedenému datu v našem kraji byl v porovnání s ostatními kraji pátý nejvyšší a dosáhl 8,0 %.

Na rozdíl od předchozích hospodářských zvířat chov koz a koní v našem regionu meziročně vzrostl. V prvním případě o 9,5 % na 3 583 kusů a ve druhém o 6,7 % na 2 230 kusů. Oba stavy jsou pak v horizontu posledních 15 let jednoznačně nejvyšší. Na celorepublikovém počtu chovaných koz se náš kraj podílel 12,7 %, což byla druhá nejvyšší hodnota mezi ostatními kraji. Podíl chovaných koní dosáhl 6,5 %.

 

Více informací naleznete v publikaci Soupis hospodářských zvířat – k 1. 4. 2017

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: hana.kotatkova@czso.cz

tel.: 485 238 813


  • Tabulky
  • Stavy hospodářských zvířat v Libereckém kraji (k 1. 4.)
  • Soupis hospodářských zvířat podle krajů k 1. 4. 2017

  • Grafy
  • Meziroční změna stavu vybraných hospodářských zvířat podle krajů
  • Podíl krajů na republikových chovech vybraných hospodářských zvířat podle stavu k 1. 4. 2017