Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 4. 2017

 

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji meziměsíčně opět poklesl, tentokráte o 0,36 p. b. a k 30. dubnu 2017 dosáhl 4,56 %. Od začátku roku 2017 se tak nezaměstnanost v kraji v úhrnu snížila již o 0,71 p. b. Nižší hodnoty zaznamenala také obě pohlaví. Podíl nezaměstnaných žen se oproti březnu 2017 snížil o 0,24 p. b. na 4,89 %, podíl mužů poklesl o 0,48 p. b. na 4,24 %. Stejně se vyvíjela také nezaměstnanost ve všech čtyřech okresech kraje. Nejvíce si polepšil okres Semily, ve kterém podíl nezaměstnaných poklesl o 0,46 p. b. na 4,86 %, nezaměstnanost se tak v tomto regionu poprvé od října 2016 znovu dostala pod 5% hranici. Nejvyšší podíl nezaměstnaných vykázal na konci dubna 2017 okres Liberec (5,18 %), nejnižší okres Česká Lípa (3,56 %).

I přes uvedený vývoj byl podíl nezaměstnaných v našem kraji o 0,18 p. b. vyšší než republikový průměr, který se meziměsíčně snížil o 0,40 p. b. na 4,39 %. Pozitivně se vyvíjela také nezaměstnanost v ostatních krajích České republiky. Největší pokles podílu nezaměstnaných vykázal Kraj Vysočina (o 0,69 p. b.) a Jihočeský kraj (o 0,63 p. b.), nejmenší pak Hlavní město Praha (o 0,13 p. b.). S nejnižším podílem nezaměstnaných se na prvním místě mezikrajského srovnání umístil Plzeňský kraj (2,74 %), následovaný krajem Pardubickým (3,02 %). O třetí a čtvrtou pozici se pak dělil Královéhradecký kraj s Hlavním městem Prahou (shodně 3,04 %), Ústecký kraj se 7,02 % žebříček uzavíral. Hodnota vykázaná v Libereckém kraji byla pátá nejvyšší.

Úřady práce Libereckého kraje ke konci dubna 2017 evidovaly celkem 14 347 neumístěných uchazečů o zaměstnání, což je o 1 066 uchazečů (o 6,9 %) méně než ke konci předchozího měsíce. Snížil se počet žen (o 357 osob, tj. o 4,5 %) i počet mužů (o 709 osob, tj. o 9,5 %). Ve struktuře nezaměstnaných však nadále z 53,2 % převažovaly ženy. Mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let patřilo 13 056 osob, tedy 91,0 % nezaměstnaných. Zastoupení handicapovaných osob dosáhlo 14,9 %, absolventi a mladiství tvořili 4,5 % uchazečů. Na podporu v nezaměstnanosti dosáhlo 3 894 uchazečů (27,1 % z jejich celkového počtu) s tím, že průměrný měsíční nárok činil 6 412 Kč. Nejčastěji však byla vyplácena částka v rozpětí 2 501–3 500 Kč, kterou pobíralo 904 osob (23,2 % uchazečů s nárokem na podporu). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání se v dubnu oproti březnu nezměnil a dosáhl 42,1 let. Nejvíce nezaměstnaných pak patřilo do věkové kategorie 55–59 let (1 931 osob, tj. 13,5 % všech nezaměstnaných). Meziměsíčně se navýšil podíl dlouhodobě nezaměstnaných, tedy osob evidovaných déle než 1 rok, a to z 33,7 % na 35,0 %. Absolutně však jejich počet poklesl o 175 osob na 5 018 osob. Z hlediska vzdělání byly i v dubnu mezi uchazeči nejčetněji zastoupeny osoby s výučním listem (5 130 osob, tj. 35,8 % všech uchazečů) a osoby se základním vzděláním (včetně neukončeného) a bez vzdělání (4 887 osob, tj. 34,1 %). Podíl vysokoškoláků se meziměsíčně nezměnil a zůstal na úrovni 5,2 %.

Ke konci čtvrtého měsíce roku 2017 evidovaly úřady práce v našem kraji 6 634 volných pracovních míst. V porovnání s koncem měsíce března se počet pracovních příležitostí navýšil o 221 pozic. Nejvíce míst přibylo v okrese Liberec (o 143 na 3 258 pozic), naopak v okrese Jablonec nad Nisou, jako v jediném, volných míst ubylo (o 33 na 795 pozic). V průběhu dubna pak bylo na úřady práce nově nahlášeno 1 228 míst, 852 místo bylo zrušeno, 183 obsazeno a 28 uvolněno. Absolventi a mladiství mohli vybírat z 1 864 pozic (28,1 % všech míst), osobám se zdravotním postižením bylo určeno 706 pozic (10,6 %). V přepočtu na jedno volné pracovní místo připadlo v Libereckém kraji 2,16 uchazečů. Nejnižší hodnoty mezi okresy našeho kraje ukazatel nabyl v okrese Česká Lípa (1,77 uchazečů) a nejvyšší v okrese Jablonec nad Nisou (3,57 uchazečů). Napříč Českou republikou pak hodnota kolísala v rozmezí od 0,84 uchazečů na 1 volné pracovní místo (Pardubický kraj) do 5,06 uchazečů (Moravskoslezský kraj).

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: hana.kotatkova@czso.cz

tel.: 485 238 813


 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 30. 4. 2017
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 30. 4. 2017
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 30. 4. 2017
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 30. 4. 2017

 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 30. 4. 2017
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 30. 4. 2017
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 30. 4. 2017
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 30. 4. 2017
 • Průměrná délka evidence uchazečů podle krajů k 30. 4. 2017
 • Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání podle krajů k 30. 4. 2017