Cestovní ruch v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2017 (předběžné údaje)

 

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Libereckého kraje se v 1. čtvrtletí 2017 meziročně navýšila o téměř jednu čtvrtinu, když do kraje zavítalo a v některém z místních ubytovacích zařízení přenocovalo celkem 221 423 turistů. Ačkoliv celkový počet návštěvníků vzrostl také ve všech ostatních krajích České republiky, nárůst v Libereckém kraji byl jednoznačně nejvyšší. Podíl na uvedeném výsledku měli především domácí hosté, jejichž počet meziročně vzrostl o 26,7 %. Neméně významně však také vzrostla návštěvnost zahraničních hostů, a to o 19,2 %. Také u všech zbývajících krajů došlo k nárůstu u obou skupin hostů.

Graf - Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v jednotlivých měsících let 2012 až 2017

Z pohledu ostatních regionů České republiky zavítalo ve sledovaném období nejvíce turistů tradičně do Hlavního města Prahy (1 375 825 hostů, tj. 38,1 % z republikového úhrnu 3,6 milionů hostů). Nezměnilo se však pořadí ani na dalších místech žebříčku. Druhým nejnavštěvovanějším regionem byl kraj Královéhradecký (328 781 hostů, tj. 9,1 %) a třetím Jihomoravský (245 366 hostů, tj. 6,8 %). Liberecký kraj v tomto srovnání obsadil čtvrtou nejvyšší příčku a na republikové návštěvnosti se podílel 6,1 %.

Mezi návštěvníky našeho kraje v 1. čtvrtletí roku 2017 převažují hosté z České republiky – ve sledovaném období ze 74,4 % (164 793 hostů). Největší část zahraničních návštěvníků tvořili turisté z Německa (51,0 % zahraničních turistů) a oproti prvním třem měsícům předchozího roku jich do kraje zavítalo o 13,7 % více. Zájem polských turistů reprezentovalo 15 033 návštěvníků (meziročně dokonce o 37,7 % více). Srovnatelný byl pak počet hostů z Nizozemska (2 293 osob, meziročně o 5,9 % více) a ze Slovenska (2 151 osob, meziročně o 6,9 % více).

Výše uvedení hosté v našem regionu od ledna do března 2017 v úhrnu strávili 746 608 nocí, meziročně tedy o 20,0 % více. V průměru tak na každého hosta připadly 3,4 noci, resp. 4,4 dny. Domácí hosté pak v kraji přenocovali 540 106 nocí (ve srovnání s 1. čtvrtletím 2016 o 24,5 % více) a zahraniční 206 502 nocí (o 9,8 % více). Delší čas však v našem regionu trávili zahraniční návštěvníci (3,6 nocí, 4,6 dní), pobyt tuzemských hostů v průměru trval 3,3 noci, resp. 4,3 dny.

Meziročně více nocí strávili turisté také v hromadných ubytovacích zařízeních ostatních krajů České republiky. Nejvyšší relativní nárůst počtu přenocování byl zaznamenán v Kraji Vysočina (o 23,6 %), výše zmíněný přírůstek v Libereckém kraji byl pak druhý nejvyšší. S výjimkou Plzeňského kraje (pokles o 5,6 %) vzrostl ve všech krajích počet přenocování zahraničních návštěvníků, nárůst v případě domácích turistů nevykázal pouze Olomoucký (pokles o 1,6 %) a Zlínský (pokles o 1,2 %) kraj. Nejdelší průměrná doba přenocování a tedy i pobytu byla vykázána v Karlovarském kraji (celkem 5,0 nocí, tj. 6,0 dní), nejkratší pak v Jihomoravském kraji (1,8 nocí, tj. 2,8 dní). Stejné umístění krajů je také v případě zahraničních návštěvníků, tj. 5,5 nocí (6,5 dní) v Karlovarském a 1,7 nocí (2,7 dní) v Jihomoravském kraji. Domácí hosté taktéž nejdéle pobývali v Karlovarském kraji (4,1 nocí, tj. 5,1 dní), ovšem nejkratší čas strávili v Hlavním městě Praze (1,7 nocí, tj. 2,7 dní).  

Čisté využití lůžek v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2017 dosáhlo 53,8 %, tj. druhá nejvyšší hodnota v mezikrajském srovnání. Nejvyšší využití měly ostatní hotely a penziony (62,3 %), lůžka ve čtyřhvězdičkových hotelech byla v uvedeném období využita ze 41,2 %, v tříhvězdičkových hotelech z 53,1 %. Z pohledu jednotlivých měsíců dominoval únor se 73,5 % vytížeností. Vytíženost pokojů v prvních třech měsících roku 2017 dosáhla 38,8 % a jednalo se o čtvrtou nejvyšší hodnotu v rámci krajů České republiky.

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: hana.kotatkova@czso.cz

tel.: 485 238 813


  • Tabulky
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2017
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle vybraných zemí v 1. čtvrtletí 2017

  • Grafy
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje v jednotlivých měsících let 2012 až 2017
  • Zahraniční hostě a jejich přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí v 1. čtvrtletí 2017
  • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. čtvrtletí 2017
  • Čisté využití lůžek v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje
  • Využití pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje
  • Čisté využití lůžek a využití pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2017