Důchody v Libereckém kraji v prosinci 2016

 

Příjemci důchodů

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí bylo v prosinci roku 2016 v Libereckém kraji evidováno celkem 123 540 příjemců důchodů, meziročně o 822 osob, tj. o 0,7 % více. Vyšší počet příjemců oproti konci roku 2015 vykázaly všechny okresy Libereckého kraje i ostatní regiony České republiky. Nejvýrazněji počet vzrostl v okrese Česká Lípa a Semily (shodně o 0,9 %), z pohledu krajů ve Středočeském kraji (o 1,1 %). V přepočtu na 1 000 obyvatel bylo nejvíce příjemců důchodů registrováno v Královéhradeckém kraji (291,6 příjemců), nejméně v Hlavním městě Praze (242,4 příjemců). Hodnota za Liberecký kraj (280,7 příjemců) byla v tomto srovnání šestá nejvyšší. Většinu příjemců důchodů tvořily v roce 2016 ve všech regionech ženy, v Libereckém kraji jejich podíl dosáhl 59,3 %.

Nejpočetněji byli mezi příjemci důchodů zastoupeni starobní důchodci (včetně souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem), když do této skupiny v našem kraji v roce 2016 patřilo 101 501 osob (82,2 % všech příjemců penzí). Meziročně se počet seniorů navýšil o 1 028 osob (o 1,0 %), od roku 2010 byl vykázán 8,8% nárůst. Téměř 61 % těchto příjemců tvořily ženy. Více seniorů v porovnání roku 2015 a 2016 vykázaly všechny kraje České republiky s tím, že více než 1% navýšení evidoval Středočeský (o 1,3 %) a Jihočeský kraj (o 1,2 %). Počet starobních penzistů v přepočtu na 1 000 obyvatel nabyl v roce 2016 nejvyšší hodnoty v Královéhradeckém kraji (243,7 příjemců), nejnižší pak v Hlavním městě Praze (209,8 příjemců) a Liberecký kraj se s 230,6 příjemci umístil na sedmé nejvyšší příčce srovnání.

Vzhledem k prodlužujícímu se věku odchodu do důchodu a ztížené možnosti uplatnění osob ve vyšších věkových kategoriích na trhu práce roste v posledních letech zájem o předčasný důchod. Jestliže v roce 2010 pobíralo v našem kraji předčasný starobní důchod 17,7 % starobních důchodců, v roce 2016 podíl dosáhl 24,4 %. Napříč Českou republikou se zastoupení příjemců předčasných starobních důchodů pohyboval v rozmezí od 13,5 % (Hlavní město Praha) do 31,8 % (Kraj Vysočina). Podíl za Liberecký kraj byl čtvrtý nejnižší a společně s podílem v Hlavním městě Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji také podprůměrný. Průměr České republiky činil 25,3 %. Z hlediska pohlaví vykazovali vyšší zastoupení předčasných starobních důchodců muži – v Libereckém kraji se jednalo o 26,6 % mužů a 23,0 % žen.

Druhou nejpočetnější skupinou ve struktuře příjemců důchodů Libereckého kraje jsou adresátky a adresáti vdovských a vdoveckých důchodů (včetně souběhu se starobním nebo invalidním důchodem). Vdovský důchod ke konci roku 2016 pobíralo 21 887 žen (meziročně o 105 osob méně), vdovecký důchod byl vyplácen 4 100 mužům (meziročně o 14 příjemců více). Některý z invalidních důchodů pobíralo v kraji v úhrnu 18 463 osob (meziročně o 12 příjemců méně), z toho nejčastěji se jednalo o příjemce invalidního důchodu 3. (8 022 osob, tj. 43,4 % uvedeného počtu) a 1. stupně (7 258 osob, 39,3 %). Zbývajících 3 183 osob pobíralo důchod pro invaliditu 2. stupně. Nárok na sirotčí důchod prokázalo 1 757 osob, tedy o 103 osob méně než ke konci roku 2015. Z hlediska pohlaví převažovaly mezi příjemci ženy v případě důchodů starobních, sirotčích a invalidních 1. stupně, muži tvořili většinu u invalidních důchodů 2. a 3. stupně.

Průměrné měsíční výše důchodů

Bez ohledu na typ důchodu činila průměrná penze v roce 2016 v Libereckém kraji 10 970 Kč, meziročně tedy o 0,9 % (93 Kč) více. Republikový průměr (11 078 Kč) byl však o 108 Kč vyšší a v porovnání s ostatními kraji byl celkový průměrný důchod v našem regionu šestý nejvyšší. V rámci České republiky se pak částka pohybovala v rozmezí od 10 827 Kč (Olomoucký kraj) do 11 973 Kč (Hlavní město Praha).

Průměrná měsíční výše starobního důchodu (bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem) v prosinci 2016 v našem kraji dosáhla 11 381 Kč (meziročně o 112 Kč více, tj. o 1,0 %). V rámci kraje pak nadprůměrný důchod pobírali senioři z okresu Jablonec nad Nisou (11 481 Kč) a Česká Lípa (11 418 Kč). Nejnižší průměrná částka byla vyplácena penzistům z okresu Semily (11 229 Kč). Nejvyšší starobní důchod ve srovnání krajů byl vykázán v Hlavním městě Praze (12 286 Kč), nejnižší v Olomouckém kraji (11 119 Kč). V rámci 77 okresů se pak s již uvedenou částkou na prvním místě umístilo Hlavní město Praha, poslední příčka patřila okresu Znojmo (10 573 Kč). Okres Jablonec nad Nisou obsadil 18. příčku, okres Česká Lípa 23. příčku, okres Liberec 31. a okres Semily 50. pozici žebříčku.

Nejvýraznější meziroční nárůst v Libereckém kraji v roce 2016 zaznamenal vdovecký důchod, a to o 114 Kč na 13 355 Kč. Vdovský důchod se navýšil o 90 Kč na 12 060 Kč, sirotčí o 28 Kč na 5 852 Kč a invalidní důchod 2. stupně o 15 Kč na 6 731 Kč. Naopak invalidní důchod 1. a 3. stupně byl meziročně nižší, v prvním případě se snížil o 44 Kč na 5 865 Kč a ve druhém o 7 Kč na 10 339 Kč.

V mezikrajském srovnání se náš region v případě částky sirotčího, vdoveckého a invalidního důchodu 1. stupně umístil na 6. nejnižší příčce, invalidní důchod 3. stupně byl pátý nejnižší, naopak invalidní důchod 2. stupně sedmý nejvyšší.  Průměrný vdovský důchod vyplácený v Libereckém kraji byl pátý nejvyšší.


 • Tabulky
 • Příjemci důchodů v Libereckém kraji (stav v prosinci)
 • Průměrné výše důchodů v Libereckém kraji (stav v prosinci)
 • Průměrné výše důchodů podle okresů v Libereckém kraji v roce 2016
 • Průměrné výše důchodů podle krajů v roce 2016
 • Průměrný měsíční starobní důchod (bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem) podle okresů ČR v prosinci 2016

 • Grafy
 • Příjemci důchodů a průměrná výše důchodu v Libereckém kraji v letech 2010–2016
 • Příjemci důchodů na 1 000 obyvatel středního stavu podle krajů v roce 2016
 • Příjemci starobních důchodů (v souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem) na 1 000 obyvatel středního stavu podle krajů v roce 2016
 • Struktura příjemců důchodů podle pohlaví v Libereckém kraji v prosinci 2016
 • Podíl příjemců předčasných starobních důchodů podle krajů v prosinci 2016
 • Podíl příjemců předčasných starobních důchodů v Libereckém kraji
 • Průměrný důchod celkem a průměrný plný starobní důchod podle krajů v prosinci 2016