Příjmy a životní podmínky 2016 – Liberecký kraj

 

Na jaře 2016 proběhl další ročník šetření Životní podmínky domácností, které nepřetržitě probíhá od roku 2005 jako národní verze evropského šetření EU-SILC (Europen Union – Statistics on Income and Living Conditions).

Na základě jeho výsledků na území Libereckého kraje v roce 2016 hospodařilo 179 341 domácností s průměrným počtem 2,41 členů. Podíl na republikového úhrnu 4 347 840 domácností dosáhl 4,1 %. Průměrné čisté roční příjmy libereckých domácností meziročně vzrostly z 153 189 Kč na osobu v roce 2014 na 163 865 Kč v roce 2015, tedy o 7,0 %. Uvedená částka byla o 987 Kč nižší než republikový průměr (164 852 Kč) a v rámci mezikrajského srovnání se jednalo o 7. nejnižší hodnotu. Napříč Českou republikou se průměrný čistý příjem pohyboval v rozmezí od 140 678 Kč (Moravskoslezský kraj) do 214 296 Kč (Hlavní město Praha).

V Libereckém kraji se struktura hrubých peněžních příjmů dlouhodobě nemění. Největší položkou v roce 2015 byly příjmy ze závislé činnosti (61,9 %), 24,0 % představovaly sociální příjmy, 11,5 % příjmy z podnikání. Do kategorie ostatních příjmů připadlo 2,6 %. Podle velikosti čistého měsíčního příjmu na osobu náleželo 24,0 % domácností do skupiny s příjmem 10 001 až 12 000 Kč. Druhé nejvyšší zastoupení měly domácnosti v příjmové skupině s 12 001 až 15 000 Kč (23,5 %). Příjem nad 50 000 Kč vykázalo pouze 0,7 % domácností, nejnižší příjmy do 6 000 Kč pak 3,0 % domácností. V rámci mezikrajského srovnání nejvyšší zastoupení s příjmem v rozmezí 10 001 až 12 000 Kč vykázaly další dva kraje, a to Olomoucký (22,4 % domácnosti v kraji) a kraj Vysočina (23,9 %). Ve zbývajících deseti krajích byly nejčastěji zastoupeny domácnosti s měsíčním příjmem ve výši 12 001 až 15 000 Kč. Zcela dominantní postavení má Hlavní město Praha, ve kterém 23,4 % domácností hospodařilo s příjmem na osobu ve výši 20 001 Kč až 30 000 Kč.

Více než polovina domácností v Libereckém kraji bydlela v bytovém domě (51,6 %), v rodinném domě pak žilo 46,6 % domácností. Nejčastějším důvodem užívání bytu bylo bydlení ve vlastním domě (42,9 % domácností), 23,0 % domácností žilo v pronajatém nebo nájemním bytě. Byty v osobním vlastnictví vlastnilo 21,5 % domácností. Družstevní vlastnictví je na ústupu, v roce 2016 podíl těchto bytů poklesl, a to na 7,7 % (z 9,5 % v roce 2015).

Měsíční náklady domácností na bydlení za rok 2016 v Libereckém kraji meziročně nepatrně vzrostly o 91 Kč na 5 758 Kč a jejich podíl na celkových ročních příjmech domácností dosáhl 17,5 %, tj. o 0,9 procentních bodů méně než v roce 2015. Více než 1 600 Kč (tj. 28,4 % z nákladů na bydlení) vynaložily domácnosti na elektrickou energii, druhý významný objem připadl na nájemné (1 282 Kč, 22,3 %). Na teplo a teplou vodu připadlo 14,5 % nákladů na bydlení, na plyn z dálkového zdroje 13,2 % a na vodné a stočné 10,7 % výloh na bydlení.

„Nejdražší bydlení“ vykázaly domácnosti v Hlavním městě Praze (7 359 Kč), na opačném konci žebříčku se s částkou 4 574 Kč umístil Kraj Vysočina. V pěti krajích (Hlavní město Praha, Ústecký, Liberecký, Moravskoslezský a Jihomoravský) náklady na bydlení překročily republikovou úroveň 5 595 Kč. Téměř 21 % čistých peněžních příjmů domácností v Moravskoslezském kraji „pohltily“ náklady na bydlení a byl to mezi kraji nejvyšší podíl. Dvacetiprocentní hranice byla překročena také v Ústeckém kraji (20,3 %). Nejnižší podíl byl vykázán v Olomouckém kraji, a to 14,1 %.

Vzhledem k tomu, že domácnostem rostly příjmy, zlepšil se také subjektivní pohled domácností na bytové náklady. Zatímco v roce 2015 představovaly velkou zátěž pro 29,9 % domácností, v roce 2016 velkou zátěž pro rodinný rozpočet uvedlo 24,4 % domácností. O téměř 1 procentní bod na 9,9 % se snížil podíl domácností, pro které úhrada nákladů na bydlení nebyla žádným problémem.

Další otázky v šetření byly např. zaměřeny na to, jakým způsobem domácnosti vycházely se svými příjmy, co si nemohly dovolit a jak se potýkají s půjčkami. V roce 2015 s velkými obtížemi nebo s obtížemi vycházelo se svými příjmy 30,9 % domácností, v roce 2016 to bylo pouze 21,5 % domácností. Velmi snadno s příjmy hospodařilo už 3,2 % domácností (oproti 1,2 % v loňském roce).

Pro 33,2 % domácností v našem kraji problematické zaplatit neočekávaný výdaj ve výši 9 900 Kč, téměř 31 % domácností si nemohlo dopřát týdenní dovolenou mimo domov. Dalších 13,7 % domácností uvedlo, že si nemohly dovolit jíst obden maso a 5,0 % dostatečně vytápět byt. 

V roce 2016 mělo v Libereckém kraji půjčku (kromě bytových) 13,1 % domácností a pro 7,2 % domácností s půjčkou je jejich splácení určitou zátěží. Nejvíce domácností „s půjčkou“ bylo zjištěno v Ústeckém kraji (18,9 %), na opačném konci žebříčku se pak umístil Pardubický kraj (6,7 %).

 

Více informací naleznete v publikaci Příjmy a životní podmínky domácností – 2016

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: hana.kotatkova@czso.cz

tel.: 485 238 813


 • Tabulky
 • Složení domácností v Libereckém kraji a roční příjmy na osobu

 • Grafy
 • Průměrné čisté roční příjmy na osobu podle krajů v roce 2015
 • Struktura hrubých peněžních příjmů v Libereckém kraji
 • Příjmové rozložení domácnosti podle krajů v roce 2015
 • Náklady domácnosti na bydlení v Libereckém kraji a České republice
 • Měsíční náklady na bydlení podle krajů v roce 2016
 • Podíl měsíčních nákladů na bydlení na celkových čistých příjmech domácností v roce 2016
 • Struktura nákladů na bydlení podle krajů v roce 2016
 • Jakou zatěží jsou pro domácnost náklady na bydlení
 • Jak vycházely domácnosti v České republice a v Libereckém kraji se svými příjmy
 • Domácnosti s a bez půjčky podle krajů v roce 2016
 • Co si domácnost v roce 2016 nemohla dovolit?