Průmysl v Libereckém kraji v roce 2016

 

V roce 2016 na území Libereckého kraje sídlilo 107 průmyslových podniků se 100 a více zaměstnanci, které v úhrnu zaměstnávaly 44 041 osob. (tj. 5,3 % z republikového úhrnu 832,2 tis. zaměstnanců). Meziročně se tak zaměstnanost v uvedených firmách navýšila o 1,5 %. Zaměstnanost v průmyslu významně utrpěla v období hospodářské recese, a to především v roce 2010, kdy byl počet průmyslových pracovníků v našem kraji za posledních 15 let nejnižší (40 101 osob). V posledních letech je však v tomto směru patrné oživení a ve srovnání s rokem 2010 se zaměstnanost v průmyslu navýšila o téměř jednu desetinu.

Absolutně nejvíce zaměstnaných v průmyslu v roce 2016 vykázal Moravskoslezský kraj (109 978 osob, 13,2% podíl), opačně tomu bylo v kraji Karlovarském (19 386 osob, 2,3 %). Vzhledem k velikosti jednotlivých krajů je vhodnější srovnávat údaj o zaměstnanosti v přepočtu na 1 000 obyvatel. V případě tohoto ukazatele je zřejmé, že nejvíce osob zaměstnávaly průmyslové podniky v Plzeňském kraji (105,6 osob na 1 000 obyvatel), druhá nejvyšší pozice pak v tomto srovnání připadla Libereckému kraji (100,1 osob) a žebříček s 60,3 zaměstnanci uzavírá Jihomoravský kraj. Meziročně vyšší zaměstnanost v průmyslu evidovaly téměř všechny zbývající regiony České republiky, nejvýraznější nárůst zaznamenal Ústecký kraj (o 6,6 %). Výjimkou bylo v tomto směru pouze Hlavní město Praha, ve kterém počet zaměstnanců neparně poklesl o 0,5 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslových podnicích Libereckého kraje v roce 2016 překročila hranici 30 tisíc, když dosáhla 30 515 Kč. Ve srovnání s její hodnotou za rok 2015 se jedná o nominální mzdový nárůst ve výši 4,4 %. Nejvýrazněji se mzdy navýšily v Ústeckém kraji (o 5,1 %), nejméně pak v kraji Moravskoslezském (o 0,6 %). V mezikrajském žebříčku liberecká mzda obsadila třetí nejvyšší pozici a republikový průměr (30 012 Kč) převyšovala o 503 Kč. Vyšší mzdový průměr pobírali již jen zaměstnanci v Hlavním městě Praze (36 181 Kč) a Středočeském kraji (35 699 Kč). Naopak zaměstnanci průmyslových firem z Karlovarského kraje pobírali v průměru pouze 26 357 Kč.

Tržby průmyslových podniků za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy za rok 2016 dosáhly v Libereckém kraji částky 147,9 mld. Kč a meziročně se snížily o 1,2 mld. Kč (0,8 %). Pokles tržeb vykázaly také další tři kraje (Ústecký -11,5 %, Pardubický -3,4 % a Hlavní město Praha -1,3). Ve zbývajících regionech se tržby roku 2016 proti roku 2015 navýšily, nejvíce ve Středočeském kraji (o 7,1 %). V přepočtu na jednoho zaměstnance se tržby průmyslových podniků pohybovaly v rozmezí od 2 063 tis. Kč (Karlovarský kraj) do 6 841 tis. Kč (Středočeský kraj). Liberecký kraj se s objemem 3 358 tis. Kč umístil uprostřed uvedeného rozmezí.

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: hana.kotatkova@czso.cz

tel.: 485 238 813


  • Grafy
  • Průměrný evidenční počet zaměstnanců průmyslových firem v Libereckém kraji
  • Průměrný evidenční počet zaměstnanců průmyslových firem podle krajů v roce 2016
  • Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnaců průmyslových firem podle krajů v roce 2016
  • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v Libereckém kraji
  • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy podle krajů v roce 2016