Stavebnictví v Libereckém kraji v roce 2016

 

Každoroční pokles produkce realizované středními a velkými stavebními podniky (tj. s 50 a více zaměstnanci) sídlícími v Libereckém kraji započatý v roce 2009 pokračoval i v roce 2016. Objem základní stavební výroby (ZSV) se v roce 2016 znovu meziročně snížil, tentokráte o 13,2 % na 2 497 mil. Kč a v porovnání s rokem 2008 je tak produkce uvedených podniků o téměř 57 % nižší. Liberecký kraj byl zároveň jediným regionem, ve kterém zmíněné stavební firmy v období 2008 až 2016 vykazovaly nepřetržitý pokles výroby. V roce 2016 meziročně nižší objem produkce stavebních prací zaznamenaly také všechny zbývající kraje České republiky. Nejvýraznější 22,1% propad je patrný v případě Jihomoravského kraje. Více než 15% pokles produkce vykázal také Pardubický kraj (18,6 %), Kraj Vysočina (18,5 %) a Moravskoslezský kraj (15,9 %).

Pokles základní stavební výroby v roce 2016 v případě Libereckého kraje ovlivnilo především pozemní stavitelství, ve kterém se meziročně prostavělo o 23,1 % (275 mil. Kč) méně. Nižší objem byl vykázán rovněž u inženýrských staveb (meziročně o 235 mil. Kč, tj. o 15,8 %). Objem produkce pozemního i inženýrského stavitelství navíc v posledním desetiletí vykazoval klesající tendenci. Intenzita poklesu v případě pozemního stavitelství však byla výrazně vyšší. Podíl pozemního stavitelství na tuzemské produkci se tak postupně snižoval ve prospěch stavebnictví inženýrského – zatímco v roce 2008 tvořilo pozemní stavitelství 55,8 % a inženýrské 43,2 % tuzemské produkce stavebních firem v kraji, v roce 2016 byl již vykázána poměr 36,7 % ku 50,2 %.

Základní stavební výroba za rok 2016 ve výši 2 497 mil. Kč zařadila Liberecký kraj na předposlední místo mezikrajského žebříčku. Nižší objem vykázal již jen Karlovarský kraj (919 mil. Kč). Naopak první pozici s 57 543 mil. Kč obsadilo Hlavní město Praha.

Střední a velké stavební podniky v roce 2016 v úhrnu zaměstnávaly 1 417 osob, tedy meziročně o 13,8 % méně. Produktivita práce (tj. objem ZSV připadající na 1 zaměstnance) se naopak nepatrně zvýšila (tj. o 0,6 %) a dosáhla 1 762 tis. Kč. Nejvyšší zaměstnanost za poslední dekádu stavební firmy vykázaly v roce 2009 (2 377 pracovníků). V rámci mezikrajského srovnání byla v roce 2016 nejvyšší produktivita práce ze ZSV vykázána v Ústeckém kraji (2 545 tis. Kč), nejnižší pak v kraji Karlovarském (1 192 tis. Kč). Libereckému kraji v tomto srovnání patřila sedmá nejvyšší příčka.

Mzda pracovníků ve stavebnictví v roce 2016 v průměru činila 29 291 Kč s tím, že meziročně nominálně vzrostla o 3,4 %. Při zohlednění 0,7% průměrné míry inflace za rok 2016 pak byla reálně vyšší o 2,6 % a za posledních deset let byla nejvyšší. V porovnání s ostatními regiony České republiky je krajská mzda ve stavebnictví sedmá nejvyšší a o 3 666 Kč nižší než její republikový průměr (32 956 Kč). Napříč Českou republikou se pak tato mzda pohybuje v rozmezí od 22 657 Kč (Karlovarský kraj) do 39 740 Kč (Hlavní město Praha).

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: hana.kotatkova@czso.cz

tel.: 485 238 813


  • Tabulky
  • Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016

  • Grafy
  • Základní stavební výroba a produktivita práce ze základní stavební výroby v Libereckém kraji
  • Průměrná hrubá měsíční mzda a průměrný evidenční počet zaměstnanců v Libereckém kraji
  • Produktivita práce ze ZSV a průměrná hrubá měsíční mzda ve stavebních podnicích podle krajů v roce 2016
  • Struktura tuzemské základní stavební výroby v Libereckém kraji