Obyvatelstvo ve městech Libereckého kraje v roce 2016 (předběžné údaje)

 

K 31. 12. 2016 žilo ve 39 městech Libereckého kraje 340 944 obyvatel, tj. o 446 osob více (0,1 %) více než na konci roku 2015. Podíl městského obyvatelstva činil 77,4 % (o 8,2 procentních bodů více než podíl za Českou republiku) a více méně zůstal na stejné úrovni jako v předchozím roce.

Jednoznačnou zásluhu na uvedeném přírůstku má přirozená měna, ve městech počet živě narozených převýšil počet zemřelých o 464 osob. Mírná ztráta byla zaznamenána stěhováním – počet vystěhovalých překročil počet přistěhovalých o 18 osob. 

Celkový přírůstek byl vykázán v 15 městech Libereckého kraje, v absolutním vyjádření nejvyšší v Liberci (o 565 osob), v relativním vyjádření v Lučanech nad Nisou (23,3 osob na 1 000 obyvatel). Ve 23 městech došlo k meziročnímu úbytku počtu obyvatel. Nejvyšší absolutní ztrátu „utrpěl“ Tanvald (-88 obyvatel), relativně nejvíce obyvatel ubylo v Kamenickém Šenově  (tj. 17,8 osob na 1 000 obyvatel). Ve městě Cvikov se údaj o počtu obyvatel ve srovnání s koncem roku 2015 nezměnil. Kladný výsledek přirozené měny dosáhlo 19 měst, v pěti případech se počet živě narozených rovnal počtu zemřelých. Stěhováním nové obyvatele získalo 17 měst. Pouze v 9 městech bylo zároveň vykázáno kladné přirozené i migrační saldo, 8 měst registrovalo snížení počtu obyvatel jak v důsledku přirozené měny, tak i stěhováním obyvatel.

Nejmenším městem Libereckého kraje bylo ke konci roku 2016 s 1 121 obyvateli město Osečná, na opačném konci žebříčku stojí se 103 853 obyvateli město Liberec, které je zároveň pátým největším městem v České republice. Podle stavu k 1. 1. 2016 bylo v České republice celkem 604 měst, tím nejlidnatějším byla s 1 280 508 Praha. Naopak nejméně obyvatel mělo město Přebuz v okrese Sokolov (69 obyvatel). V první padesátce pomyslného žebříčku se umístil také Jablonec nad Nisou (23. místo a 45 702 obyvatel) a Česká Lípa (27. místo a 37 201 obyvatel).

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: hana.kotatkova@czso.cz

tel.: 485 238 813


  • Tabulky
  • Bilance počtu obyvatel ve městech Libereckého kraje v roce 2016
  • Bilance počtu obyvatel v 50 největších městech České republiky v roce 2016

  • Grafy
  • Pohyb obyvatel ve městech Libereckého kraje na 1 000 obyvatel v roce 2016
  • Vývoj počtu obyvatel v okresních městech Libereckého kraje
  • Počet obyvatel ve městech a podíl městského obyvatelstva v Libereckém kraji
  • Struktura měst podle počtu obyvatel v Libereckém kraji v roce 2016