Cestovní ruch v Libereckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2016 (předběžné údaje)

 

V průběhu roku 2016 se v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje ubytovalo 868 993 hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 5,9 % (5. nejnižší růst mezi kraji). Vzrostl jak počet zahraničních hostů (o 5,2 %), tak domácích (o 6,0 %). Celkový počet a počet domácích hostů se ve srovnání rokem 2015 navýšil také ve všech zbývajících krajích České republiky, nejvyšší přírůstek v obou případech vykázal Karlovarský kraj (o 13,2 %, resp. o 16,3 %). Jediným krajem, který vykázal nepatrný pokles zahraničních hostů, byl Plzeňský kraj (o 0,1 %). Mezi kraji s meziročním přírůstkem těchto hostů dominoval Jihočeský kraj s 14,3 %.

Z regionálního pohledu nejvíce turistů v roce 2016 zamířilo do Hlavního města Prahy (7 070 054 osob, tj. 38,5 % z republikového počtu 18,4 mil. hostů), nejméně do Pardubického kraje (440 658 osob, 2,4 %). Uvedený počet i podíl návštěvníků Libereckého kraje (4,7 %) byl pak mezi kraji 7. nejvyšší.

Čtyři pětiny hostů v libereckých ubytovacích zařízeních tvořili domácí návštěvníci (694 849 osob). Jejich převaha byla vykázána také ve většině krajů, v Kraji Vysočina představovali 87,2 % hostů. Odlišně tomu bylo pouze v Hlavním městě Praze a Karlovarském kraji, ve kterých z 85,6 %, resp. z 61,8 % převládali zahraniční návštěvníci.

Mezi 174 144 zahraničními návštěvníky, kteří v roce 2016 pobývali v hromadných ubytovacích zařízeních našeho kraje, převažovali tradičně turisté z Německa (52,3 %). Jejich počet meziročně vzrostl o 8,4 %. Druhou nejčetnější skupinou byli hosté z Polska (16,2% podíl na počtu zahraničních hostů a meziroční nárůst o 13,8 %), třetí hosté ze Slovenska (6,1% podíl, nárůst o 20,2 %).

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje v roce 2016 dosáhl 2 694 264 nocí a meziročně se zvýšil o 4,7 %. Počet přenocování v případě domácích hostů rostl dynamičtěji, a to o 5,5 %. Přírůstek v případě zahraničních hostů představoval necelé dvě procenta. Celkový počet přenocování a počet přenocování v případě domácích hostů se zvýšil ve všech zbývajících krajích. V prvním případě s 10,6% přírůstkem mezikrajský žebříček vedl Ústecký kraj, v případě domácích hostů se o prvenství podělil ještě s Hlavním městem Prahou (shodně 13,1 %). Ve dvou regionech meziročně poklesl počet přenocování zahraničních hostů – k  Plzeňskému kraji se připojil Moravskoslezský kraj a snížení představovalo 2,0 %, resp. 3,1 %.

Průměrná délka přenocování v úhrnu i u domácích hostů v Libereckém kraji činila shodně 3,1 nocí, průměrná délka pobytu pak 4,1 dny. Zahraniční hosté v našem kraji pobývali o něco déle – 3,3 nocí, resp. 4,3 dny. Delší pobyty mezi kraji volili hosté v Karlovarském kraji (5,0 nocí, 6,0 dnů), kratší v Jihomoravském kraji (2,0 noci, 3,0 dny). Také zahraniční návštěvníci nejdéle zůstávali v Karlovarském kraji (5,3 nocí, 6,3 dnů), nejkratší dobu strávili v ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje (1,8 nocí, 2,8 dnů). V případě domácích hostů si první místo pomyslného žebříčku udržel Karlovarský kraj (4,5 nocí, 5,5 dnů), na posledním místě je však tentokráte Hlavní město Praha (1,8 nocí, 2,8 dnů).

Čisté využití lůžek v Libereckém kraji v roce 2016 dosáhlo 38,4 % a ve srovnání s rokem 2015 vzrostlo o 12,3 procentních bodů. Meziroční nárůst vykázalo také využití pokojů, a to o 2,2 procentní body na 33,3 %.

Ve 4. čtvrtletí 2016 se v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje ubytovalo celkem 140 202 návštěvníků, tj. ve srovnání se 4. čtvrtletím 2015 více o 7,8 % (6. nejnižší růst mezi kraji). Vyšší podíl na uvedeném nárůstu měly tentokráte spíše zahraniční (nárůst o 11,7 %) než domácí návštěvníci (nárůst o 6,4 %). Ve struktuře hostů však ze 73,1 % převažovali i v tomto období tuzemští hosté (102 552 osob).

Meziročně více turistů zaznamenaly také ostatní kraje České republiky. Karlovarský kraj vykázal dokonce více než 26% nárůst celkového počtu hostů a téměř 36% nárůst domácích návštěvníků. Nejdynamičtější navýšení počtu zahraničních hostů pak evidoval Jihočeský kraj (o 28,0 %). Nejnižší přírůstek v celkové návštěvnosti byl zjištěn ve Středočeském kraji (o 4,5 %), zahraniční hosté přibyli nejméně v Pardubickém kraji (o 2,0 %) a domácí v Jihomoravském kraji (o 3,1 %).

Absolutně nejvíce turistů zamířilo ve 4. čtvrtletí 2016 do Hlavního města Prahy (1 789 647 osob), nejméně do Pardubického kraje (82 547 osob). Počet návštěvníků Libereckého kraje byl pak mezi kraji šestý nejnižší.

Z celkového počtu zahraničních hostů (37 650 osob), kteří ve 4. čtvrtletí roku 2016 zavítali do Libereckého kraje, pocházela více než polovina ze sousedního Německa (57,4 %). Hromadná ubytovací zařízení registrovala také 12,5 % hostů z Polska, 6,0 % ze Slovenska a 3,4 % z Nizozemska.

Výše uvedení návštěvníci strávili v hromadných ubytovacích zařízeních v průběhu 4. čtvrtletí 2016 celkem 359 380 nocí, z toho 251 797 nocí připadlo na tuzemské návštěvníky. V průměru tak hosté v kraji přenocovali 2,6 nocí (3,6 dnů), zahraniční hosté 2,9 nocí (3,9 dnů) a domácí hosté 2,5 nocí (3,5 dnů).

Z pohledu jednotlivých krajů pobývali hosté nejdéle v Karlovarském kraji (4,8 nocí, 5,8 dnů) a nejkratší pobyt vykázali návštěvníci Jihomoravského kraje (1,7 nocí, 2,7 dnů). V případě zahraničních i tuzemských hostů byl co do délky pobytu nejoblíbenějším Karlovarský kraj (5,1 nocí, 6,1 dnů, resp. 4,2 nocí, 5,2 dnů). Opačně tomu bylo u zahraničních hostů v Jihočeském kraji (1,7 nocí, 2,7 dnů), zatímco tuzemští turisté pobývali nejkratší dobu v Jihomoravském kraji a Hlavním městě Praze (shodně 1,7 nocí, 2,7 dnů).

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: hana.kotatkova@czso.cz

tel.: 485 238 813


 • Tabulky
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. čtvrtletí 2016
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle vybraných zemí ve 4. čtvrtletí 2016
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle vybraných zemí v 1. až 4. čtvrtletí 2016

 • Grafy
 • Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle jednotlivých čtvrtletí
 • Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle jednotlivých čtvrtletí
 • Průměrná doba pobytu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle jednotlivých čtvrtletí
 • Průměrná doba pobytu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016
 • Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí ve 4. čtvrtletí 2016
 • Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí v 1. až 4. čtvrtletí 2016
 • Čisté využití lůžek a využití pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. čtvrtletí 2016
 • Čisté využití lůžek a využití pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016