Návštěvnost Libereckého kraje ve 3. čtvrtletí 2016 (předběžné údaje)

 

Ve 3. čtvrtletí 2016 se v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje ubytovalo celkem 363 981 návštěvníků. Do našeho kraje tedy zavítalo 5,5 % všech hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních České republiky (6 649 568 hostů) a počet turistů byl v Libereckém kraji šestý nejvyšší. Nejvíce hostů mířilo do Hlavního města Prahy (více než 2 mil. hostů, tj. 32,0 % republikového úhrnu), nejnižší návštěvnost zaznamenal Pardubický kraj (170 162 hostů, tj. 2,6 %).

Počet turistů se ve srovnání se 3. čtvrtletím roku 2015 navýšil ve všech krajích České republiky, výjimkou byl pouze kraj Plzeňský, ve kterém výsledek ovlivnil pokles zahraniční návštěvnosti. Nárůst v Libereckém kraji dosáhl 38 694 hostů, tj. 11,9 %. Většinu hostů v libereckých ubytovacích zařízeních tvořili domácí návštěvníci–rezidenti (310 500 osob, tj. 85,3 % všech turistů v kraji). Převaha domácích hostů však byla patrná také v ostatních krajích, odlišně tomu bylo pouze v Hlavním městě Praze a Karlovarském kraji, kde z 88,3 %, resp. z 58,2 % převládali zahraniční návštěvníci–nerezidenti.

V porovnání se 3. čtvrtletím roku 2015 se ve sledovaném období v našem kraji dynamičtěji vyvíjela návštěvnost domácích turistů, když meziročně vzrostla o 12,6 %. Jednalo se o čtvrtý nejvyšší meziroční nárůst, výraznější změna byla zaznamenána jen v Ústeckém kraji (o 16,0 %), Hlavním městě Praze (o 15,9 %) a Olomouckém kraji (o 14,4 %). Počet zahraničních turistů se pak zvýšil o 8,1 % s tím, že nejvyšší přírůstek zahraničních hostů vykázal Kraj Vysočina (13,4 %).

Návštěvnost Libereckého kraje v jednotlivých měsících 3. čtvrtletí postupně klesala. Nejvíce hostů tak do kraje zavítalo v červenci (143 240 hostů) a nejméně v září (80 805 hostů). V případě zahraničních hostů však byla nejvyšší návštěvnost zaznamenána v měsíci srpnu (19 919 hostů) a nejnižší v září (15 020 hostů).

Z 53 481 zahraničních návštěvníků, kteří ve 3. čtvrtletí pobývali v hromadných ubytovacích zařízeních našeho kraje, tvořili největší část tradičně turisté z Německa (45,1 %). Dalších 15,3 % hostů přijelo z Polska, 8,1 % ze Slovenska a 7,8 % z Nizozemska.

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje ve 3. čtvrtletí 2016 dosáhl 1 204 723 nocí (z toho 85,4 % připadlo na domácí návštěvníky) a meziročně se zvýšil o 9,6 %. Počet přenocování v případě domácích hostů však meziročně vzrostl o 11,4 %, naopak zahraniční turisté v kraji strávili o 0,1 % nocí méně. S výjimkou Plzeňského kraje se počet přenocování navýšil také ve všech ostatních krajích. Zatímco počet přenocování domácích hostů poklesl pouze v Plzeňském kraji, zahraniční hosté strávili meziročně méně nocí hned ve třech krajích, tj. v kraji Plzeňském (pokles o 4,8 %), Karlovarském (pokles o 3,8 %) a již zmíněném Libereckém.

Průměrná délka přenocování v úhrnu i u domácích a zahraničních hostů činila shodně 3,3 nocí (tj. 4,3 dny). S ohledem na počet návštěvníků strávili v kraji nejvíce nocí hosté z Německa (83 744), z hlediska průměrné délky přenocování a pobytu však v kraji nejdéle pobývali hosté z Japonska (6,0 nocí a 7,0 dne), Srbska a Černé Hory (5,6 nocí, 6,6 dne) nebo Nizozemska (5,3 noci, 6,3 dne).

Z hlediska krajů pobývali hosté nejdéle v Karlovarském kraji (celkem 4,6 nocí, domácí hosté 4,2 nocí a zahraniční hosté 5,0 nocí). Naopak nejkratší dobu trávili turisté v Jihomoravském kraji (celkem 2,3 nocí). Zahraniční hosté pak pobývali nejkratší dobu v Jihomoravském kraji (1,8 nocí), naopak domácí hosté v Hlavním městě Praze (1,9 nocí).

Od začátku roku 2016 se v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje ubytovalo 749 021 hostů, meziročně o 8,4 % více. Nárůst byl zjištěn jak u domácích (o 8,1 %), tak zahraničních návštěvníků (o 9,9 %). Téměř 81 % hostů představovali čeští turisté, 19,3 % turistů přicestovalo ze zahraničí. Více než 50 % hostů z ciziny tvořili návštěvníci z Německa. Počet přenocování v daném období meziročně vzrostl o 8,2 % na 2 418 966 nocí, z toho v případě zahraničních hostů o 8,9 % na 494 874 nocí a domácích hostů o 8,1 % na 1 924 092 nocí. Průměrná doba přenocování v úhrnu dosáhla 3,2 noci a doba pobytu tedy 4,2 dne. Delší čas v kraji pak strávili zahraniční hosté (3,4 noci, tj. 4,4 dní) než hosté domácí (3,2 noci, tj. 4,2 dní).

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: hana.kotatkova@czso.cz

tel.: 485 238 813


 • Tabulky
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2016
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2016
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle vybraných zemí ve 3. čtvrtletí 2016
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle vybraných zemí v 1. až 3. čtvrtletí 2016

 • Grafy
 • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje v jednotlivých měsících
 • Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí ve 3. čtvrtletí 2016
 • Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí v 1. až 3. čtvrtletí 2016
 • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2016
 • Čisté využití lůžek v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích
 • Využití pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích
 • Čisté využití lůžek a využití pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2016