Cestovní ruch v Libereckém kraji ve 2. čtvrtletí 2016 (předběžné údaje)

 

V hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje se ve 2. čtvrtletí 2016 ubytovalo celkem 183 223 hostů, tedy o 3,0 % více než ve stejném období roku 2015. Dynamičtěji však ve sledovaném období vzrostla návštěvnost zahraničních hostů, a to o 6,2 %. Počet domácích turistů se zvýšil o 2,2 % a představují téměř 80 % návštěvníků kraje. Návštěvnost kraje v jednotlivých měsících 2. čtvrtletí postupně rostla. Nejméně návštěvníků přicestovalo v dubnu (38 627 hostů), v květnu do kraje zavítalo 65 576 hostů a nejvíce hostů se ubytovalo v červnu (79 020 hostů). V porovnání se stejnými měsíci roku 2015 návštěvnost v dubnu meziročně klesla (o 4,3 %), naopak v květnu a červnu byl zaznamenán přírůstek hostů, a to o 0,7 % a 9,1 %.

Z 37 448 zahraničních návštěvníků, kteří ve 2. čtvrtletí pobývali v hromadných ubytovacích zařízeních kraje, tvořili 56,4 % turisté z Německa. Dalších 12,2 % hostů přijelo z Polska a 6,0 % ze Slovenska.

Meziročně více návštěvníků zaznamenalo také dalších 11 krajů České republiky, z toho nejvýraznější nárůst vykázala hromadná ubytovací zařízení v Kraji Vysočina (o 10,2 %). Výjimkou byl pouze kraj Plzeňský a Královéhradecký, které pocítily mírný meziroční odliv turistů (o 1,0 % v prvním a o 0,1 % ve druhém případě). Meziroční snížení počtu zahraničních turistů však vykázaly 4 kraje (Moravskoslezský o 7,2 %, Plzeňský o 3,0 %, Olomoucký o 0,4 % a Středočeský o 0,3 %), méně domácích hostů evidovaly 2 kraje (Jihočeský o 1,7 % a Královéhradecký o 0,9 %), v případě ostatních krajů byl zjištěn u obou skupin turistů přírůstek. Převahu zahraničních hostů nad hosty domácími i ve 2. čtvrtletí 2016 vykázalo pouze Hlavní město Praha a Karlovarský kraj.

Nejvíce turistů během dubna až června 2016 zamířilo do Hlavního města Prahy (1 847 945 hostů, tj. 40,3 % republikového úhrnu). V pořadí druhým nejnavštěvovanějším krajem zůstal Jihomoravský kraj (421 548 turistů, tj. 9,2 %) a třetím kraj Jihočeský (314 255 turistů, tj. 6,9 %). Návštěvnost zjištěná v Libereckém kraji byla mezi kraji 8. nejvyšší.

Výše uvedení návštěvníci v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje ve sledovaném období strávili 496 379 nocí, z toho domácí hosté 390 119 nocí (78,6 %). Meziročně se tak počet přenocování hostů zvýšil o 2,9 % (v případě zahraničních hostů nárůst o 10,7 %, v případě domácích o 1,0 %). Průměrná délka přenocování v úhrnu i u domácích hostů činila shodných 2,7 nocí (tj. 3,7 dnů), zahraniční návštěvníci v kraji strávili v průměru 2,8 nocí (tedy 3,8 dnů). S ohledem na počet návštěvníků strávili v kraji nejvíce nocí hosté z Německa (65 892 nocí), z hlediska průměrné délky přenocování a pobytu však v kraji tentokráte nejdéle pobývali hosté z Japonska (7,4 nocí a 8,4 dne).

S výjimkou Plzeňského kraje (pokles o 4,1 %) a Hlavního města Prahy (pokles o 1,8 %), vzrostl počet přenocování také v ostatních regionech České republiky (nejvýrazněji v Ústeckém kraji, tj. o 9,5 %). Nejdéle hosté pobývali v Karlovarském kraji (celkově 5,1 nocí, domácí hosté 4,8 nocí a zahraniční 5,4 nocí). Naopak nejkratší dobu turisté v úhrnu trávili v Jihomoravském kraji (1,8 nocí). Zahraniční hosté nejméně nocí strávili v Jihomoravském a Jihočeském kraji (shodně 1,7 nocí), domácí hosté pak v Hlavním městě Praze (1,7 nocí).

Od začátku roku 2016 pak Liberecký kraj a jeho hromadná ubytovací zařízení navštívilo 385 040 turistů. Ve srovnání s první polovinou roku 2015 se zájem o Liberecký kraj zvýšil o 5,4 % s tím, že vzrostl jak počet zahraničních hostů (o 10,9 %), tak domácích (o 3,8 %). Více než ¾ hostů do kraje přijelo z České republiky, 23,7 % hostů pocházelo ze zahraničí. Počet přenocování v daném období meziročně vzrostl o 6,9 % na 1 214 243 nocí. Počet strávených nocí domácích hostů v kraji se navýšil o 4,4 % na 895 071 nocí a zahraničních o 14,5 % na 319 172 nocí. Průměrná doba přenocování pak v úhrnu za první půl rok 2016 činila 3,2 noci a doba pobytu tedy 4,2 dne. Hodnoty u zahraničních návštěvníků činily 3,5 nocí (resp. 4,5 dnů) a u domácích hostů 3,0 nocí (4,0 dne).

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: hana.kotatkova@czso.cz

tel.: 485 238 813


 • Tabulky
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 2. čtvrtletí 2016
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2016
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle vybraných zemí ve 2. čtvrtletí 2016
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle vybraných zemí v 1. až 2. čtvrtletí 2016

 • Grafy
 • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje v jednotlivých měsících
 • Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí ve 2. čtvrtletí 2016
 • Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí v 1. až 2. čtvrtletí 2016
 • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2016
 • Čisté využití lůžek v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích
 • Využití pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích
 • Čisté využití lůžek a využití pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 2. čtvrtletí 2016