Ovocné sady v Libereckém kraji v roce 2012

 

Každých pět let probíhá ve všech členských státech Evropské unie šetření o sadech. V České republice se v roce 2012 uskutečnilo podruhé a jeho cílem bylo zjistit produkční potenciál ovocných sadů, odrůdovou skladbu, věkovou strukturu a hustotu výsadby vybraných druhů ovocných stromů. Údaje byly zjišťovány u všech pěstitelů ovoce vedených v Zemědělském registru, kteří k 1. květnu 2012 obhospodařovali minimálně 0,20 ha ovocných sadů, a jejichž produkce byla převážně nebo zcela určena pro trh.

V Libereckém kraji bylo do šetření o sadech za rok 2012 zařazeno 72 pěstitelů ovoce a v průběhu pěti let se jejich počet snížil o 14,3 %. Výměra sadů v našem kraji dosáhla téměř 1 058 ha a ve srovnání s rokem 2007 se navýšila o 1,9 %. Na celkové rozloze sadů v České republice (více než 21 tis. ha) se Liberecký kraj podílel necelými 5 % a to mu zajistilo 8. pozici v mezikrajském srovnání. Největší podíl z celorepublikové výměry představovaly sady v Jihomoravském kraji (20,9 %), naopak nejmenší v Karlovarském kraji (0,5 %).

Stejně jako ve všech krajích České republiky zaujímaly největší rozlohu sadů v Libereckém kraji plochy jabloní (494,26 ha, tj. 46,7 % z celkové rozlohy sadů). Druhým nejrozšířenějším ovocným druhem jsou višně (142,79 ha, 13,5 %). Z dalších druhů dřevin pak Liberecký kraj ve srovnání s ostatními kraji vykázal největší pěstební plochu černého rybízu (109,26 ha) a druhou největší plochu sadů ořešáku vlašského (45,79 ha).

Ze sledovaných skupin odrůd jablek je z pohledu rozlohy sadů v Libereckém kraji nejrozšířenější odrůda Idared (17,1 % celkové plochy jabloňových sadů), z pohledu množství stromů pak odrůda Golden Delicious (18,9 % z celkového počtu 514 040 kusů jabloňových stromů). Téměř 39 % jabloňových sadů v našem kraji je starých více než 25 let, dalších 26,9 % těchto sadů bylo vysázeno před 5–14 lety.

Mezi šetřeními v roce 2007 a 2012 se výrazně navýšily především plochy sadů ořešáku vlašského (z 1,14 ha na 45,79 ha). Více než 5krát vzrostly plochy sadů broskvoní a dvojnásobný nárůst zaznamenaly hrušňové sady. Nárůst byl patrný také v případě ploch sadů třešní (o 13,6 %), černého rybízu (o 12,4 %), višní (o 10,8 %), slivoní (o 4,9 %) a rybízu bílého (o 0,6 %). Naopak rozloha sadů jabloní a rybízu červeného od posledního šetření poklesla (o 4,8 % v prvním případě, o 38,7 % ve druhém případě).


Tabulka –

Pěstitelé ovoce a plocha sadů podle krajůGraf – Plochy produkčních sadů vybraných druhů dřevin v Libereckém kraji (v ha)Další informace naleznete v publikaci Ovocné sady 2012 (Strukturální šetření)tab1.xls