Vybrané charakteristiky populačního vývoje (časová řada)

 

  • Přehled pohybu obyvatelstva
  • Počet obyvatel podle pohlaví a věku (stav k 31.12.)
  • Sňatky podle rodinného stavu, pořadí, věku a státní příslušnosti snoubenců
  • Rozvody podle pořadí, délky trvání manželství, počtu nezletilých dětí, věku a příčin rozvratu
  • Narození podle vitality, pohlaví, pořadí, věku matky a rodinného stavu matky
  • Potraty podle druhu, věku ženy a rodinného stavu ženy
  • Zemřelí podle věku a pohlaví
  • Zemřelí podle příčin smrti
  • Stěhování podle pohlaví a věku