Aktuální údaje

 

 • Meziokresní srovnání
 • Vybrané ukazatele podle okresů Libereckého kraje
 • Obyvatelstvo
 • Počet obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Narození v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Zemřelí v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Rozvody v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Přistěhovalí a vystěhovalí v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost
 • Uchazeči o zaměstnání v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Podíl nezaměstnaných osob a volná pracovní místa v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle krajů a okresů
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Věková struktura uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Uchazeči o zaměstnání pobírající podporu podle výše měsíční dávky v nezaměstnanosti v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Kvalifikační struktura uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Pracovní místa v evidenci úřadu práce podle požadované kvalifikace uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Struktura uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji a jeho okresech podle hlavních tříd klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
 • Pracovní místa v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji a jeho okresech podle hlavních tříd klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
 • Organizační statistika
 • Ekonomické subjekty podle právních forem v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Stavební povolení
 • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Bytová výstavba
 • Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Kriminalita
 • Kriminalita v Libereckém kraji a jeho okresech