Sběr dat v podnicích

 

ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
Každoročně se připravuje Program statistických zjišťování, který obsahuje seznam a charakteristiky všech statistických zjišťování na příští rok. Tento dokument vzniká na základě zákona o státní statistické službě.   Ze všech potenciálních respondentů (zapsaných v Registru ekonomických subjektů - RES) se sestaví seznam všech, kteří splňují požadovaná kritéria statistického zjišťování, např. převažující činnost, počet zaměstnanců.   Pokud se ze seznamu vybírají jen někteří, jsou náhodně vybráni počítačem. Poté jsou na příslušné adresy rozeslány poštou formuláře - statistické výkazy.

ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
Oslovení respondenti vyplní požadované údaje či odpovědi na otázky. Ale pozor! Vyplnění je ze zákona povinné, jinak hrozí pokuta.   Pokud má pracovník pověřený vyplněním výkazu nějaké nejasnosti, může je konzultovat s odborníky z ČSÚ - na každém výkazu je uvedeno kontaktní spojení.   Vyplněné výkazy jsou odeslány poštou na ČSÚ.

ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
Mohou se vyplnit také elektronicky a odeslat prostřednictvím internetu.   V ČSÚ se data pořizují a kontrolují.   Získaná data jsou zpracována na souhrnné statistické informace.

ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
Poslední fází zpracování je zpřístupnění informací nejširší veřejnosti, prostřednictvím publikací...   ...a zveřejněním na internetu.   Cílem je spokojený uživatel.