Proč je statistika důležitá

 

ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
Vypovídá o ekonomické výkonnosti společnosti...   ...a umožňuje mezinárodní srovnání (HDP, zahraniční obchod, mzdy).   Statistická data jsou podkladem pro rozhodování vlády o výši důchodů a sociálních dávek.

ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
Údaje o zaměstnanosti a nezaměstnanosti ovlivňují sociální politiku státu.   Sleduje vývoj spotřebitelských cen - míru inflace, která je významným ukazatelem životních nákladů lidí a také zhodnocování nebo naopak znehodnocování úspor. (Je lepší šetřit nebo se zadlužit?)   Na základě údajů o inflaci se upravují důchody, platy, výše nájemného nebo parkovného.
 
ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
Statistické údaje jsou důležité pro podnikatele a investory, např. data o nezaměstnanosti, vzdělanosti či spotřebě obyvatel v určitém regionu, jsou cennou informací pro vytváření podnikatelského záměru.   Statistické údaje jsou také nezbytné pro rozhodování místních samospráv (obecních zastupitelstev), např. o výstavbě nových silnic, škol apod.   Statistická data o obyvatelstvu ukazují, jak lidé stárnou, jakého věku se dožijí dnes narození chlapci a děvčata. Kolik tu bude třeba za padesát let lidí v produktivním věku a kolik důchodců.

ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
To pomáhá rozhodnout o tom, jestli bude zapotřebí víc mateřských škol nebo spíše domovů pro seniory.   Údaje o informační společnosti, tedy o používání počítačů, internetu, mobilních telefonů atp. nabízí obraz toho, do jaké míry lidé využívají nové informační technologie a jak se díky tomu rozvíjí nový způsob obchodování a podnikání.   Statistika stavební výroby a zejména pak bytové výstavby může významně ovlivnit trh s nemovitostmi a nepřímo i vývoj jejich cen, například v okamžiku, kdy nabídka převýší poptávku.