Ženy a muži v Karlovarském kraji

 

 

1. listopadu 2019


Pokračuje trend stárnutí populace kraje. Současně se stárnutím se mění i věková struktura obyvatel. Z celkového počtu 294 896 obyvatel činil na konci roku 2018 podíl seniorů starších 65 let 20 %. Za posledních deset let se počet seniorek 65letých a starších zvýšil o více než 30 % a počet stejně starých mužů vzrostl dokonce o více než 44 %. I přesto, že muži-senioři vykazují rychlejší nárůst než seniorky, stále platí, že žen v seniorském věku je výrazně více (33 813, tj. 22,7 % všech žen) než mužů (25 066, tj. 17,2 % všech mužů).

V úrovni vzdělání je na tom náš kraj v celorepublikovém srovnání nejhůře ze všech regionů, základní nebo žádné vzdělání měl v roce 2018 dokončen nejvyšší podíl mužů starších 15 let (16,8 %) a 2. nejvyšší podíl žen (21,3 %) po Ústeckém kraji. Naopak vysokoškolského vzdělání dosáhlo pouze 11,5 % mužů a 13,3 % žen, což je 2. nejhorší výsledek v celé ČR. Z dostupných dat je zřejmá převaha žen ve vyšších stupních vzdělávacích zařízení nad muži, z toho lze usuzovat, že ženy mají větší zájem o prohlubování své kvalifikace. Ženy dlouhodobě preferují studium společenských věd, zatímco u mužů dominují zejména technické obory.

Míra ekonomické aktivity se v Karlovarském kraji meziročně navýšila již sedmý rok po sobě a muži ji vykazují vyšší (69,1 %) než ženy (55,5 %). Dosahují tak 3. nejvyšší ekonomické aktivity v celé ČR, ženy zaujímají dokonce 2. nejvyšší místo po Hl. městě Praze. Jak muži, tak ženy trávili obvykle v týdnu v zaměstnání nejdelší čas v rámci celé ČR. Zatímco muži byli nejčastěji zaměstnaní v průmyslových odvětvích, ženy byly mnohem častěji zastoupeny v sektoru služeb (více než 70 % všech zaměstnaných žen).

 „V posledních třech letech poklesl v Karlovarském kraji počet stíhaných osob obou pohlaví. I přes tento pozitivní vývoj však kriminalita v našem kraji patří k nejvyšším v celé České republice. Ženy se na celkovém počtu stíhaných osob podílely pouze 15 %“, uvedla Jaroslava Šenitková, ředitelka Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.

Počet přepočtených osob v substituční léčbě na opiátech/opioidech na 100 tis. obyvatel kraje vykazuje v mezikrajském srovnání jedny z nejnižších hodnot. Naopak v kouření tabákových výrobků zaujímá náš kraj v podílu kuřáků celkově 4. nejvyšší hodnotu. U žen jde dokonce o nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR. Ze zjištěných dat vyplývá, že muži propadají závislostem mnohem častěji než ženy, výjimkou jsou poruchy příjmu potravy, které jsou naopak doménou žen.

Analýza Ženy a muži v Karlovarském kraji 2018 je volně přístupná na webových stránkách ČSÚ:     https://www.czso.cz/csu/czso/zeny-a-muzi-v-karlovarskem-kraji-2018.

Kontakt:

Ing. Jaroslava Šenitková
ředitelka Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech
e-mail: jaroslava.senitkova@seznam.cz
GSM: 724 178 211, tel. 353 114 524

Ing. Martina Soukupová
vedoucí oddělení informačních služeb
e-mail: martina.soukupova@czso.cz
GSM: 737 280 430, tel. 353 114 52

 

 

 

  • Tisková zpráva - Ženy a muži v Karlovarském kraji