Vývoj průměrných mezd v roce 2013 (předběžné výsledky)

 

V Karlovarském kraji dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců za 1. až 4. čtvrtletí 2013 částky 21 435 Kč, což představuje nárůst o 0,4 % proti stejnému období předchozímu roku, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 86 Kč. Jedná se o nejnižší mzdu v republice, což je o neuvěřitelné 3 693 Kč méně, než činí celorepublikový průměr (25 128 Kč). Je třeba ale zdůraznit, že průměrná mzda v ČR je ovlivněna především výší mzdy v kraji Hlavní město Praha, a proto výše průměrné mzdy v ČR nedosahuje žádný jiný kraj.

V oblasti zaměstnanosti došlo k poklesu počtu zaměstnanců v rámci celé ČR i ve všech krajích s výjimkou Hlavního města Prahy, nejvýraznější byl úbytek zaměstnanců v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. V našem kraji byl oproti stejnému období roku 2012 zaznamenán úbytek počtu zaměstnanců zhruba o 1 800 osob (- 2,0 %).

Zaměstnanci a mzdy podle krajů v roce 2013

Meziroční nárůst nominální a reálné mzdyPrůměrné hrubé měsíční mzdy

Další informace naleznete v „Rychlé informaci“ Průměrné mzdy – 4. čtvrtletí 2013
a v Komentáři: Vývoj na trhu práce ve 4. čtvrtletí 2013.

Více informací o zaměstnancích a mzdách v Karlovarském kraji v odkazech Statistiky/Mzdy, náklady práce a Zaměstnanost, nezaměstnanost.

  • 2014-04.doc
  • 2014-04.pdf