Vývoj průměrných mezd v kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2014

 

V Karlovarském kraji dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců v 1. až 3. čtvrtletí částky 21 553 Kč, což představuje nárůst o 2,2 % proti stejnému období předchozímu roku, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 466 Kč. Jedná se o nejnižší mzdu v republice, což je o neuvěřitelné 3 626 Kč méně, než činí celorepublikový průměr (25 179 Kč). Je třeba ale zdůraznit, že průměrná mzda v ČR je ovlivněna především výší mzdy v kraji Hlavní město Praha, a proto výše průměrné mzdy v ČR nedosahuje žádný jiný kraj.

Ve všech krajích průměrná mzda nominálně vzrostla, nejvíce v kraji Zlínském (o 3,3 %), na Vysočině (o 3,1 %) a v kraji Jihočeském a Jihomoravském (shodně o 3,0 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období jen o 0,3 % a reálná mzda tak vzrostla ve všech čtrnácti krajích ČR. Nejnižší nárůst reálné mzdy byl zjištěn v kraji Hlavní město Praha (o 1,7 %) a v Karlovarském kraji (o 1,9 %). V celorepublikovém úhrnu průměrná mzda nominálně i reálně vzrostla.

V oblasti zaměstnanosti došlo k nárůstu počtu zaměstnanců v 10 krajích. V našem kraji byl oproti stejnému období roku 2013 zaznamenán úbytek počtu zaměstnanců zhruba o 0,9 tis. osob (- 1,0 %).


Zaměstnanci a mzdy podle krajů

Průměrné hrubé měsíční mzdy

Meziroční nárůst nominální a reálné mzdy

Další informace:

Rychlá informace:
/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2014-eckeqbgnpo

Komentář: Vývoj na trhu práce ve 3. čtvrtletí 2014:
/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-3-ctvrtleti-2014-ht28puzwlk

Archiv rychlých informací (včetně komentářů):
/csu/czso/katalog-produktu

  • 2014-13.docx
  • 2014-13.pdf