Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji

 

V Karlovarském kraji dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců za 1. až 3. čtvrtletí 2013 částky 20 991 Kč, což představuje nárůst o 0,5 % proti stejnému období předchozímu roku, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 114 Kč. Jedná se o nejnižší mzdu v republice, což je o neuvěřitelné 3 631 Kč méně, než činí celorepublikový průměr (24 622 Kč). Je třeba ale zdůraznit, že průměrná mzda v ČR je ovlivněna především výší mzdy v kraji Hlavní město Praha, a proto výše průměrné mzdy v ČR nedosahuje žádný jiný kraj.

V oblasti zaměstnanosti došlo k poklesu počtu zaměstnanců v rámci celé ČR i ve všech krajích s výjimkou Hlavního města Prahy, nejvýraznější byl úbytek zaměstnanců v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. V našem kraji byl oproti stejnému období roku 2012 zaznamenán úbytek počtu zaměstnanců zhruba o 1 800 osob (- 2,0 %).


průměrné hrubé mzdymeziroční nominální mzdy a meziroční nárůst reálné mzdy

Metodická poznámka:

Od 1. čtvrtletí 2011 došlo ve statistice práce a mezd ke změnám v metodice zjišťování a prezentaci výsledků. V rámci kvalitnějšího a přesnějšího zpracování statistických výstupů z úseku zaměstnanosti a mezd byla použita tzv. pracovištní metoda.

Více informací o vývoji v České republice naleznete zde.

  • 2013-15.pdf