Vývoj průměrných mezd v 1. pololetí 2013

 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v 1. pololetí 2013 v Karlovarském kraji dosáhla 20 850 Kč. Jedná se o nejnižší mzdu v republice, což je o neuvěřitelné 3 653 Kč méně, než činí celorepublikový průměr (24 503 Kč). Je třeba ale zdůraznit, že průměrná mzda v ČR je ovlivněna především výší mzdy v kraji Hlavní město Praha, a proto výše průměrné mzdy v ČR nedosahuje žádný jiný kraj.

V žádném kraji nepokryl přírůstek nominálních mezd inflaci. Maximálně se nominální mzda zvýšila o 1,3 %, a to v Kraji Vysočina. Ve dvou krajích průměrná nominální mzda klesla (v Praze a Zlínském kraji). Nejvyšší průměrné mzdy zůstávají v hlavním městě. Praha převyšuje průměrnou mzdu České republiky o 32 %. Meziroční mzdový nárůst zaznamenalo 11 krajů. Nejvýraznější mzdový pokles byl zaznamenán v Hlavním městě Praha (o 0,9 %).


Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé mesíční mzdy podle místa pracoviště v krajích v 1. pololetí 2013

Z předběžných údajů za Českou republiku vyplynulo, že průměrný evidenční počet zaměstnanců (v přepočtu na plně zaměstnané) se v 1. pololetí 2013 snížil v meziročním srovnání o 0,9 % na 3 705,3 tisíc zaměstnanců. K nárůstu evidenčního počtu zaměstnanců došlo pouze v Hl. m. Praze. V ostatních krajích se počet zaměstnanců snížil. Náš kraj přišel meziročně o 12,7 tis. zaměstnanců (o 1,9 %) a jejich počet činil 88,4 tis. přepočteno na plně zaměstnané.

průměrná hrubá měsiční mzda podle krajů v 1.až 2. čtvrtletí 2013

Nominální a reálná změna průměrných mesíčních mezd

Více v Rychlých informacích.

  • 2013-12.pdf