Vývoj průměrných mezd v 1. čtvrtletí 2014

 

V Karlovarském kraji dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců za 1. čtvrtletí 2014 částky 21 182 Kč, což představuje nárůst o 2,7 % proti stejnému období předchozímu roku, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 564 Kč. Jedná se o nejnižší mzdu v republice, což je o neuvěřitelné 3 624 Kč méně, než činí celorepublikový průměr (24 806 Kč). Je třeba ale zdůraznit, že průměrná mzda v ČR je ovlivněna především výší mzdy v kraji Hlavní město Praha, a proto výše průměrné mzdy v ČR nedosahuje žádný jiný kraj.

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominálních mezd ovlivněn vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. V 1. čtvrtletí 2014 činila míra inflace pouze 0,2 %. Celková reálná mzda v Karlovarském kraji tak vlivem inflace vzrostla o 2,5 %. Je třeba uvést, že reálné mzda vzrostla v celé ČR a ve všech krajích, nejméně sice v Hl. m. Praze (o 2,4 %), zde jsou však mzdy dlouhodobě nejvyšší. Reálný růst mzdy v ČR činil 3,1 %.

V oblasti zaměstnanosti došlo k nárůstu počtu zaměstnanců v 7 krajích. Výraznější úbytek zaměstnanců byl zaznamenán v Královéhradeckém a Jihočeském kraji. V našem kraji byl oproti stejnému období roku 2013 zaznamenán úbytek počtu zaměstnanců zhruba o 0,9 tis. osob (- 1,0 %).

Zaměstnanci a mzdy podle krajů

Průměrné hrubé měsíční mzdy


Další informace:

Rychlá informace:
/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2014-i0wjdfa0il

Komentář: Vývoj na trhu práce v 1. čtvrtletí 2014:
/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-1-ctvrtleti-2014-aii1p7b0e0

Archiv rychlých informací (včetně komentářů):
/csu/czso/katalog-produktu

  • 2014-06.doc
  • 2014-06.pdf