Vývoj průměrných mezd v kraji v 1. čtvrtletí 2015

 

V Karlovarském kraji dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců v 1. čtvrtletí částky 21 461 Kč, což představuje nárůst o 2,4 % proti stejnému období předchozímu roku, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 507 Kč. Jedná se o nejnižší mzdu v republice, což je o neuvěřitelné 3 845 Kč méně, než činí celorepublikový průměr (25 306 Kč). Je třeba ale zdůraznit, že průměrná mzda v ČR je ovlivněna především výší mzdy v kraji Hlavní město Praha, a proto výše průměrné mzdy v ČR nedosahuje žádný jiný kraj.

 Ve všech krajích průměrná mzda nominálně vzrostla, nejvíce v kraji Libereckém (o 3,2 %). Nejnižší nárůst reálné mzdy byl zjištěn v kraji Hlavní město Praha (o 1,1 %) a ve Zlínském kraji (o 2,0 %). V celorepublikovém úhrnu průměrná mzda nominálně i reálně vzrostla.

 V oblasti zaměstnanosti došlo k nárůstu počtu zaměstnanců v 13 krajích. V našem kraji byl oproti stejnému období roku 2014 zaznamenán úbytek počtu zaměstnanců zhruba o 0,1 tis. osob (- 0,1  %).

 Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. čtvrtletí 2015

 Průměrné hrubé měsíční mzdy

   meziroční nárůst nominální a reálné mzdy