Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2014

 

V Karlovarském kraji dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců v 1. až 4. čtvrtletí částky 22 060 Kč, což představuje nárůst o 2,5 % proti stejnému období předchozímu roku, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 545 Kč. Jedná se o nejnižší mzdu v republice, což je o neuvěřitelné 3 626 Kč méně, než činí celorepublikový průměr (25 686 Kč). Je třeba ale zdůraznit, že průměrná mzda v ČR je ovlivněna především výší mzdy v kraji Hlavní město Praha, a proto výše průměrné mzdy v ČR nedosahuje žádný jiný kraj.

 

Ve všech krajích průměrná mzda nominálně vzrostla, nejvíce v kraji Zlínském (o 3,4 %), na Vysočině (o 3,3 %) a v kraji Jihočeském (o 3,2%). Nejnižší nárůst reálné mzdy byl zjištěn v kraji Hlavní město Praha (o 1,4 %) a v Ústeckém kraji (o 1,9 %). V celorepublikovém úhrnu průměrná mzda nominálně i reálně vzrostla.

 

V oblasti zaměstnanosti došlo k nárůstu počtu zaměstnanců v 10 krajích. V našem kraji byl oproti stejnému období roku 2013 zaznamenán úbytek počtu zaměstnanců zhruba o 0,9 tis. osob (- 1,0  %).