Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji ve 2. čtvrtletí roku 2020

 

3. září 2020

Ve 2. čtvrtletí roku 2020 se v Karlovarském kraji průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství oproti stejnému období předchozího roku prakticky nezměnila, reálně se snížila o 3,0 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda ve 2. čtvrtletí roku 2020 činila v našem kraji 29 514 Kč. Karlovarský kraj zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní, ukazuje se, že jako jediný nepřekročil třicetitisícovou hranici a meziroční vývoj naznačuje stagnaci (pokles o 7 Kč).

V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice (34 271 Kč) byla průměrná mzda v našem kraji nižší o 4 757 Kč. Nejvyšší mzda zůstává tradičně v Hlavním městě Praze (42 435 Kč) a zároveň tato průměrná mzda výrazně převyšuje i celorepublikovou hodnotu.

Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 3,1 %, reálně tak došlo v Karlovarském kraji k poklesu průměrné hrubé měsíční mzdy ve 2. čtvrtletí roku 2020 oproti stejnému období minulého roku o 3,0 % 1).

 Zaměstnanci a mzdy podle krajů ve 2.  čtvrtletí 20202)

Zaměstnanci a mzdy podle krajů ve 2.  čtvrtletí 20202)

1) k výpočtu meziročního indexu reálné mzdy za kraj byl použit index spotřebitelských cen za celou  Českou republiku

Ve 2. čtvrtletí 2020 bylo v České republice zaměstnáno průměrně 3 955,4 tisíc zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 83,0 tisíc zaměstnanců. Dopad koronavirové krize na počty zaměstnanců se jeví jako plošný a meziroční pokles počtu zaměstnanců byl zaznamenán ve všech regionech České republiky. V Karlovarském kraji byl přitom tento pokles největší, a to o 6,1 %. Následovaly kraje Moravskoslezský (pokles o 4,7 %) a Liberecký (pokles o 4,4 %). Nejméně se snížil počet zaměstnanců v Hlavním městě Praze (o 1,8 %).

Meziroční nárůst nominální a reálné mzdy

Průměrné hrubé měsíční mzdy (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 731 439 249
E-mail: jana.spackova@czso.cz