Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji ve 2. čtvrtletí 2019

 

3. září 2019

Ve 2. čtvrtletí roku 2019 v Karlovarském kraji vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství oproti stejnému období předchozího roku o 7,1 %, reálně se zvýšila o 4,2 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda ve 2. čtvrtletí roku 2019 činila v Karlovarském kraji 29 691 Kč, což je o 7,1 % více než ve stejném období minulého roku, tento nárůst nedosahuje na celorepublikový průměr o 0,1 procentního bodu. Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 2,8 %, reálně tak došlo v Karlovarském kraji k nárůstu průměrné hrubé měsíční mzdy ve 2. čtvrtletí 2019 o 4,2 %[1].

V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice (34 105 Kč) byla průměrná mzda v Karlovarském kraji nižší o 4 414 Kč a jedná se o dlouhodobě nejnižší mzdu mezi všemi regiony České republiky. Nejvyšší mzda zůstává tradičně v Hl. městě Praze (42 297 Kč) a zároveň tato průměrná mzda výrazně převyšuje i celorepublikovou hodnotu.

Zaměstnanci a mzdy podle krajů ve 2.  čtvrtletí 20192)Zaměstnanci a mzdy podle krajů ve 2.  čtvrtletí 20192) 

V 1. pololetí 2019 průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla v Karlovarském kraji o 7,2 % oproti stejnému období minulého roku a dosáhla tak hodnoty 29 031 Kč.

Ve 2. čtvrtletí 2019 bylo v ČR zaměstnáno průměrně 4 095,2 tisíc zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 88,9 tisíc zaměstnanců. Karlovarský kraj byl jedním z osmi regionů ČR, kde došlo ve 2. čtvrtletí roku 2019 k meziročnímu snížení počtu zaměstnanců, v našem kraji byl tento pokles největší, a to o 1,7 %. Ve všech ostatních regionech zaměstnanců meziročně přibylo, nejvíce pak v HL. městě Praze (o 2,7 %). V celé ČR činil tento nárůst 0,5 %.

 Meziroční nárůst nominální a reálné mzdy  Průměrné hrubé měsíční mzdy

Od počátku roku 2019 bylo v ČR zaměstnáno průměrně 4 084,3 tisíc zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 88,8 tisíc zaměstnanců. Ve srovnání s 1. pololetím roku 2018 tak došlo k poklesu počtu zaměstnanců v našem kraji o 1,6 %.

Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1.  pololetí 20192)Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1.  pololetí 20192)

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail: jana.spackova@czso.cz
Tel: 731 439 249

 

  • Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji ve 2. čtvrtletí 2019
    (aktualita v pdf)
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů ve 2. čtvrtletí 2019
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. pololetí 2019