Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2018

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. pololetí roku 2018 činila v Karlovarském kraji 27 147 Kč, což je o 9,2  % více než ve stejném období minulého roku a průměr ČR převyšuje o 0,6 procentního bodu. Stejným tempem rostly mzdy v Ústeckém a Olomouckém kraji. Vyšší meziroční nominální růst mezd byl zaznamenán v kraji Královéhradeckém (o 9,7 %), Středočeském (o 9,5 %) a v Kraji Vysočina (o 9,3 %). Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 2,1 %, reálně tak došlo v Karlovarském kraji k nárůstu průměrné hrubé měsíční mzdy o 7,0 %[1].

 

Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. pololetí 20182)

Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. pololetí 20182)

 

Meziroční nárůst nominální a reálné mzdy

V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice (31 062 Kč) byla průměrná mzda v našem kraji nižší o 3 915 Kč a jedná se o dlouhodobě nejnižší mzdu mezi všemi kraji. Nejvyšší mzda zůstává tradičně v Hl. městě Praze (39 309 Kč) a zároveň tato průměrná mzda převyšuje i celorepublikovou hodnotu.

Průměrné hrubé měsíční mzdy (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Ve sledovaném období bylo v České republice zaměstnáno průměrně 4 055,6 tisíc zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 90,7 tisíc zaměstnanců. Navýšení počtu zaměstnaných v 1. pololetí 2018 bylo zaznamenáno ve všech krajích ČR. V našem kraji byl meziroční nárůst počtu zaměstnanců nejnižší ze všech regionů ČR, činil 0,3 % a nedosahoval celorepublikového průměru o 1,8 procentního bodu. K nejvyššímu navýšení počtu zaměstnanců došlo v Hl. městě Praze (o 4,5 %) a v Libereckém kraji (o 2,6 %).

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
e-mail: jana.spackova@czso.cz
mobil: 731 439 249[1] K výpočtu meziročního indexu reálné mzdy za kraj byl použit index spotřebitelských cen za celou Českou republiku.