Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2017

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. pololetí 2017 činila v Karlovarském kraji 24 551 Kč, což je o 8,0 %.více než ve stejném období minulého roku. To představuje nejvyšší nárůst průměrné hrubé měsíční mzdy (společně s Plzeňským krajem) ze všech regionů ČR a průměr ČR převyšuje o 1,5 procentního bodu. V ostatních regionech rostly mzdy do 7,5 %. Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 2,3 %, reálně tak došlo v Karlovarském kraji k nárůstu průměrné hrubé měsíční mzdy o 4,2 %[1].

Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. pololetí 20172)

Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. pololetí 20172)

V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice (28 623 Kč) byla průměrná mzda v našem kraji nižší o 4 tisíce Kč a jedná se o dlouhodobě nejnižší mzdu mezi všemi kraji. Nejvyšší mzda zůstává tradičně v Hl. městě Praze (36 645 Kč) a zároveň tato průměrná mzda převyšuje i celorepublikovou hodnotu.

Ve sledovaném období bylo v České republice zaměstnáno průměrně 3 972 tisíc zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 89,1 tisíc zaměstnanců. V oblasti zaměstnanosti došlo k nárůstu počtu zaměstnanců ve všech regionech České republiky. V Plzeňském kraji byl tento meziroční nárůst nejnižší a činil 0,2 %. V našem kraji meziroční nárůst činil 0,3 % a  nedosahoval celorepublikového průměru o 1,4 procentního bodu. K nejvyššímu navýšení počtu zaměstnanců došlo v Hl. městě Praze (o 3,5 %), ve Středočeském kraji (o 2,8 %) a v Královéhradeckém a Jihomoravském kraji (shodně o 1,8 %).

 Průměrné hrubé měsíční mzdy (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

 Meziročnínárůst nominální a reálné mzdy

Kontakt:

Bc. Jana Špačková

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

e-mail: jana.spackova@czso.cz

mobil: 731 439 249 

 [1] K výpočtu meziročního indexu reálné mzdy za kraj byl použit index spotřebitelských cen za celou Českou republiku.

 

  • Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2017 (aktualita v pdf)
  • Průměrná hrubá měsiční mzda na přepočtené počty zaměstnanců podle krajů v 1. pololetí 2017 - kartogram