Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí roku 2020

 

4. června 2020

V 1. čtvrtletí roku 2020 v Karlovarském kraji vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství oproti stejnému období předchozího roku o 5,0 %, reálně se zvýšila o 1,4 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí roku 2020 činila v Karlovarském kraji 29 687 Kč, což je o 5,0 % více než ve stejném období minulého roku, tento nárůst byl shodný s nárůstem za celou Českou republiku. V mezikrajském srovnání to představuje pátý nejnižší meziroční nárůst po Hlavním městě Praze, Libereckém, Plzeňském a Středočeském kraji. Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 3,6 %, reálně tak došlo v Karlovarském kraji k nárůstu průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. čtvrtletí roku 2020 o 1,4 % 1).

V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice (34 077 Kč) byla průměrná mzda v Karlovarském kraji nižší o 4 390 Kč a jedná se o dlouhodobě nejnižší mzdu mezi všemi regiony ČR. Nejvyšší mzda zůstává tradičně v Hlavním městě Praze (42 760 Kč) a zároveň tato průměrná mzda výrazně převyšuje i celorepublikovou hodnotu.

Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1.  čtvrtletí 20202)

Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1.  čtvrtletí 20202)

V 1. čtvrtletí roku 2020 bylo v České republice zaměstnáno průměrně 4 034,2 tisíc zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 85,5 tisíc zaměstnanců. Meziroční nárůst počtu zaměstnanců byl zaznamenán pouze v Hlavním městě Praze o 2,3 %. Ve všech ostatních regionech zaměstnanců meziročně ubylo. V Karlovarském kraji byl přitom tento pokles největší, a to o 2,9 %. V celé České republice doznal počet zaměstnanců meziroční pokles o 0,9 %.

 Meziroční nárůst nominální a reálné mzdy

 1) k výpočtu meziročního indexu reálné mzdy za kraj byl použit index spotřebitelských cen za celou  Českou republiku

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 731 439 249
E-mail: jana.spackova@czso.cz