Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2019

 

V 1. čtvrtletí roku 2019 v Karlovarském kraji vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství oproti stejnému období předchozího roku o 7,4 %, reálně se zvýšila o 4,6 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí roku 2019 činila v Karlovarském kraji 28 385 Kč, což je o 7,4  % více než ve stejném období minulého roku, tento nárůst byl shodný s nárůstem za celou ČR. Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 2,7 %, reálně tak došlo v Karlovarském kraji k nárůstu průměrné hrubé měsíční mzdy o 4,6 %[1].

Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1.  čtvrtletí 2019Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1.  čtvrtletí 2019

V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice (32 466 Kč) byla průměrná mzda v Karlovarském kraji nižší o 4 081 Kč a jedná se o dlouhodobě nejnižší mzdu mezi všemi regiony ČR. Nejvyšší mzda zůstává tradičně v Hl. městě Praze (41 450 Kč) a zároveň tato průměrná mzda převyšuje i celorepublikovou hodnotu.

Průměrné hrubé měsíční mzdy (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Ve sledovaném období bylo v ČR zaměstnáno průměrně 4 075,1 tisíc zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 88,6 tisíc zaměstnanců. Karlovarský kraj byl jedním z pěti regionů ČR, kde došlo v 1. čtvrtletí roku 2019 k meziročnímu snížení počtu zaměstnanců, v našem kraji byl tento pokles největší, a to o 1,4 %. Ve všech ostatních regionech zaměstnanci meziročně přibyli, nejvíce pak v HL. městě Praze (o 2,8 %). V celé ČR činil tento nárůst 0,8 %.

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail: jana.spackova@czso.cz
Tel: 731 439 249


[1] K výpočtu meziročního indexu reálné mzdy za kraj byl použit index spotřebitelských cen za celou Českou republiku.