Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2018

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí roku 2018 činila v Karlovarském kraji 26 287 Kč, což je o 10,1  % více než ve stejném období minulého roku. To představuje nejvyšší nárůst průměrné hrubé měsíční mzdy ze všech regionů ČR a průměr ČR převyšuje o 1,5 procentního bodu. Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 1,9 %, reálně tak došlo v Karlovarském kraji k nárůstu průměrné hrubé měsíční mzdy o 8,0 %[1].

 

Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. čtvrtletí 20182)

Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. čtvrtletí 20182)

 Meziroční nárůst nominální a reálné mzdy v 1. čtvrtletí 2018

V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice (30 265 Kč) byla průměrná mzda v našem kraji nižší o 3 978 Kč a jedná se o dlouhodobě nejnižší mzdu mezi všemi kraji. Nejvyšší mzda zůstává tradičně v Hl. městě Praze (38 436 Kč) a zároveň tato průměrná mzda převyšuje i celorepublikovou hodnotu.

 Průměrné hrubé měsíční mzdy (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Ve sledovaném období bylo v České republice zaměstnáno průměrně 4 033,7 tisíc zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 88,8 tisíc zaměstnanců. Navýšení počtu zaměstnaných v 1. čtvrtletí 2018 bylo zaznamenáno téměř ve všech krajích ČR kromě Královéhradeckého kraje (pokles o 2,0 %) a Olomouckého kraje, kde se počet zaměstnanců meziročně nezměnil. V našem kraji byl meziroční nárůst počtu zaměstnanců druhý nejnižší po Jihočeském kraji, činil 0,2 % a nedosahoval celorepublikového průměru o 1,9 procentního bodu. K nejvyššímu navýšení počtu zaměstnanců došlo v Hl. městě Praze (o 6,3 %) a v Libereckém kraji (o 2,7 %).


[1] K výpočtu meziročního indexu reálné mzdy za kraj byl použit index spotřebitelských cen za celou Českou republiku.

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
e-mail: jana.spackova@czso.cz
mobil: 731 439 249