Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2017

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2017 činila v Karlovarském kraji 23 807 Kč, to představuje meziroční nominální nárůst o 6,2 %. Vyšší meziroční nominální růst mezd byl zaznamenán pouze v kraji Plzeňském (6,8 %) a v Ústeckém kraji (6,4 %) V ostatních regionech rostly mzdy do 6 %. Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 2,4 %, reálně tak došlo v Karlovarském kraji k nárůstu průměrné hrubé měsíční mzdy o 3,8 %.

 Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. čtvrtletí 20171)

Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. čtvrtletí 2017

V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice (27 889 Kč) byla průměrná mzda v našem kraji nižší o 4 tisíce Kč a jedná se o dlouhodobě nejnižší mzdu mezi všemi kraji. Nejvyšší mzda zůstává tradičně v Hl. městě Praze (36 194 Kč) a zároveň tato průměrná mzda převyšuje i celorepublikovou hodnotu.

Ve sledovaném období bylo v České republice zaměstnáno průměrně téměř 3 948 tisíc zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 88,6 tisíc zaměstnanců. V oblasti zaměstnanosti došlo k nárůstu počtu zaměstnanců ve všech regionech České republiky. V Plzeňském kraji byl tento meziroční nárůst nejnižší a činil 0,2 %. V našem kraji meziroční nárůst činil 0,4 % a  nedosahoval celorepublikového průměru o 1,3 procentního bodu. K nejvyššímu navýšení počtu zaměstnanců došlo v Hl. městě Praze (o 3,5 %), ve Středočeském kraji (o 2,8 %) a v Královéhradeckém kraji (o 2,2 %).

 Průměrné hrubé měsíční mzdy (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Průměrné hrubé měsíční mzdy (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

 Meziroční nárůst nominální a reálné mzdy

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

e-mail: jana.spackova@czso.cz

mobil: 731 439 249

 

 

  • Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2017 (aktualita v pdf)
  • Průměrná hrubá měsiční mzda na přepočtené počty zaměstnanců podle krajů v 1. čtvrtletí 2017 - kartogram