Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2015

 

V Karlovarském kraji dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) v roce 2015 částky 22 750 Kč, což představuje nárůst o 3,7 % proti stejnému období předchozímu roku, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 808 Kč. Jedná se o nejnižší mzdu v republice, což je o neuvěřitelné 3 717 Kč méně, než činí celorepublikový průměr (26 467 Kč). Je třeba ale zdůraznit, že průměrná mzda v ČR je ovlivněna především výší mzdy v kraji Hlavní město Praha, a proto výše průměrné mzdy v ČR nedosahuje kromě Středočeského kraje žádný jiný region.

Ve všech krajích průměrná mzda nominálně vzrostla, nejvíce v kraji Pardubickém, Ústeckém a  Jihočeském (shodně o 3,8 %). Nejnižší nárůst reálné mzdy byl zjištěn v kraji Hlavní město Praha (o 2,7 %) a v Moravskoslezském kraji (o 3,0 %). V celorepublikovém úhrnu průměrná mzda nominálně i reálně vzrostla.

V oblasti zaměstnanosti došlo k nárůstu počtu zaměstnanců v 13 krajích. V našem kraji byl oproti stejnému období roku 2014 zaznamenán úbytek počtu zaměstnanců zhruba o 0,3 tis. osob (- 0,4  %).

 

Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 20151)

Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2015

 Průměrné hrubé mzdy

 Meziroční nárůst nominální a reálné mzdy