Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. až 3. čtvrtletí roku 2018 činila v Karlovarském kraji 27 437 Kč, což je o 9,1  % více než ve stejném období minulého roku, tento nárůst patří k největším v celé ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,5 procentního bodu. Vyšší meziroční nominální růst mezd byl zaznamenán pouze v Královéhradeckém (o 9,5 %), Středočeském (o 9,3 %) a Olomouckém kraji (o 9,2 %). Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 2,2 %, reálně tak došlo v Karlovarském kraji k nárůstu průměrné hrubé měsíční mzdy o 6,7 %[1].

 

Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Meziroční nárůst nominální a reálné mzdy v 1. až 3. čtvrtletí 2018

V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice (31 225 Kč) byla průměrná mzda v našem kraji nižší o 3 788 Kč a jedná se o dlouhodobě nejnižší mzdu mezi všemi kraji. Nejvyšší mzda zůstává tradičně v Hl. městě Praze (39 371 Kč) a zároveň tato průměrná mzda převyšuje i celorepublikovou hodnotu.

Průměrné hrubé měsíční mzdy (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Ve sledovaném období bylo v České republice zaměstnáno průměrně 4 054,9 tisíc zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 90,6 tisíc zaměstnanců. Navýšení počtu zaměstnaných ve sledovaném období bylo zaznamenáno ve všech krajích ČR. V našem kraji byl meziroční nárůst počtu zaměstnanců nejnižší ze všech regionů ČR, činil 0,1 % a nedosahoval celorepublikového průměru o 1,6 procentního bodu. K nejvyššímu navýšení počtu zaměstnanců došlo v Hl. městě Praze (o 3,7 %) a v Libereckém kraji (o 2,3 %).

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
e-mail: jana.spackova@czso.cz
mobil: 731 439 249[1] K výpočtu meziročního indexu reálné mzdy za kraj byl použit index spotřebitelských cen za celou Českou republiku.